Duurzame voeding steeds belangrijker voor Belgische consument

Fevia

Prijs en kwaliteit van voeding blijven het aankoopgedrag van consumenten in grote mate sturen, maar daarnaast spelen duurzaamheidsoverwegingen een steeds belangrijkere rol. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek in opdracht van Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie.

 

Drie groepen

Hoe staan Belgische consumenten tegenover duurzame voeding en wat verwachten ze in dit verband van voedingsbedrijven? Dat zijn de belangrijkste vragen waarop Fevia een antwoord wilde krijgen.

 

Volgens de studie kunnen de Belgische consumenten grofweg in drie groepen opgedeeld worden. Voor de grootste groep (40%) is kwaliteit het belangrijkste aankoopcriterium, gevolgd door de prijs. Deze consumenten houden het meest rekening met duurzaamheid bij de aankoop van voeding en dranken.

 

38% van de consumenten staat erg sceptisch tegenover de producenten. Ze ontkennen het belang van duurzaamheid niet, maar laten zich toch vooral leiden door de prijs. Kwaliteit en smaak komen op de tweede plaats.

 

Een derde groep (22%) bestaat uit non-believers. Ze trekken zich weinig aan van duurzaamheid en geloven ook niet dat hun keuzes echt een verschil uitmaken. Het zijn consumenten voor wie de prijs nagenoeg alles bepaalt.

 

Klimaatuitdaging

Uiteraard zijn die groepen een dynamisch gegeven: 38% van de respondenten geeft aan zijn of haar aankoopgedrag het voorbije jaar veranderd te hebben. Niet de coronacrisis, maar wel de klimaatproblematiek is de belangrijkste drijfveer om het voedingspatroon aan te passen. Ze kopen bijvoorbeeld meer lokale producten en meer groenten en fruit of kiezen voor producten met minder of duurzamere verpakkingen.

 

37% van de Belgen is bereid om meer te betalen voor duurzame voeding. Toch is duurzaamheid nooit de belangrijkste reden waarom consumenten een bepaalde keuze maken. Kwaliteit, smaak en prijs blijven algemeen gesproken belangrijker. Omdat consumenten duurzaam geproduceerde producten doorgaans associëren met betere kwaliteit en smaak, heeft duurzaamheid wel een indirect effect op de consumptie.

 

Innovatie

Nog opvallend is dat een meerderheid van de consumenten (59%) argwanend staat ten opzichte van het gebruik van technologie bij de productie van voeding. Ze hebben weinig vertrouwen in innovaties, zelfs wanneer die voeding duurzamer, veiliger en betaalbaarder helpen maken.

 

Consumenten verwachten vooral veilige, betaalbare en evenwichtige voeding van de producenten. Daarnaast hechten ze veel belang aan de strijd tegen verspilling, aan dierenwelzijn, het terugdringen van verpakkingen en lokaal produceren (zie afbeelding onderaan).

 

Roadmap

Eind deze maand lanceert Fevia een nieuwe duurzaamheidsroadmap voor de Belgische voedingsindustrie. “Het onderzoek toont duidelijk aan dat Belgische consumenten gevoeliger worden voor duurzaamheid en voor specifieke thema’s als dierenwelzijn of lokale voeding. Wij nemen die inzichten daarom mee in ons plan om de komende jaren samen vorm te geven aan een duurzaam voedingssysteem”, zegt CEO Bart Buysse.