"Echt vlees wordt minderheid in vleesmarkt"

Vleesalternatieven en labovlees zullen markt veroveren
Shutterstock.com

Volgens het Amerikaanse adviesbureau At Kearney zal de totale vleesconsumptie binnen 20 jaar nog slecht voor 40% uit traditioneel vlees bestaan. Labovlees (ook kweekvlees genoemd) zal een enorme groei kennen, zegt het bureau.

 

Onhoudbare industrie

Het rapport is gebaseerd op een hele reeks interviews met experten uit de voedingsindustrie. Belangrijkste conclusie is de voorspelling dat in 2040 het vlees zoals we het vandaag kennen, voor het grootste deel vervangen zal zijn door plantaardige alternatieven en labovlees. Voor de productie van labovlees hoeven geen dieren te sterven: het volstaat om een cel van een levend dier in bioreactoren verder te laten groeien. In principe zouden de eerste producten van deze technologie binnen enkele jaren op de markt moeten komen.

 

De transitie die de experten voorspellen is ingegeven door verschillende factoren. In de eerste plaats is de traditionele vleesindustrie op termijn onhoudbaar. Nu reeds dient 46% van alle landbouwgewassen om de enorme veestapel te voederen, terwijl al dat vlees maar 7% uitmaakt van de wereldwijd geproduceerde calorieën. Tegen de achtergrond van de groeiende wereldbevolking – met een verwachte groei tot 10 miljard tegen 2050 – moet men op zoek naar alternatieven.

 

Een tweede belangrijke reden is het imagoprobleem van de vleesindustrie: steeds meer mensen stellen hun consumptiegedrag in vraag en gaan zelf op zoek naar alternatieven. De impact van de vleesindustrie op het milieu is enorm (drinkwater, mestoverschotten, CO2-uitstoot). Regelmatig komen daar dan nog de berichten over de vaak slechte behandeling van de dieren en andere schandalen bovenop.