Europees Parlement stemt over “oorsprongvermelding” voor verwerkt vlees

Europees Parlement stemt over “oorsprongvermelding” voor verwerkt vlees

Morgen stemt het Europees Parlement over een resolutie die oproept om de etikettering van de herkomst van vlees ook bij verwerkte voeding in te voeren. Nu geldt die verplichting enkel voor 'vers' vlees.

Nu al voor 'vers' vlees

Wanneer een consument een biefstuk koopt, kan hij gemakkelijk achterhalen uit welk land het vlees afkomstig is: de Europese regelgeving schrijft voor dat op rund- en kalfsvlees - zowel vers als ingevroren - niet alleen het land van geboorte, maar ook het land van kweek én het land van slachting moeten worden vermeld. Voor niet-voorverpakt vers rund- en kalfsvlees moet die oorsprongsinformatie worden geafficheerd in het verkooppunt. Vanaf 1 april 2015 geldt die meldingsplicht trouwens ook voor vlees van schaap, geit, varken en gevogelte.

 

Koopt de consument echter een gekruide hamburger of een gepaneerd varkenslapje, dan heeft hij vaak het raden naar de herkomst van dat vlees. Dat komt omdat de Europese regelgeving niet voorziet in de vermelding van de herkomst wanneer het over verwerkt vlees gaat. Daar kan dus morgen echter verandering in komen.

 

"Daarmee zou Europa tegemoetkomen aan 90% van de Europese consumenten die willen weten waar hun vlees vandaan komt", zegt Test-Aankoop, dat samen met de Europese overkoepelende consumentenorganisatie BEUC vorig jaar de campagne 'Waar komt uw vlees vandaan?' opstartte. De organisatie is een uitgesproken voorstander van de uitbreiding van de oorsprongvermelding.

 

Voedingsindustrie: "Wat is de echte meerwaarde?"

De voedingsindustrie heeft echter bedenkingen bij de plannen voor een verplichte oorsprongsetikettering voor bewerkt vlees. Fevia, de federatie voor de voedingsindustrie, is wel voorstander van het algemene principe om de oorsprong verplicht weer te geven "indien het niet-vermelden ervan de consument zou kunnen misleiden", maar "de huidige verplichting om ingrediënten te kunnen traceren en de bestaande controlesystemen garanderen de consument vandaag reeds veilige voedingsproducten," vindt directeur-generaal Chris Moris.

 

"We begrijpen de vraag om de oorsprong van voeding ook op het etiket te plaatsen, maar dat dreigt voeding een pak duurder te maken." Uit een studie van de Europese Commissie zou blijken dat de verplichte oorsprongsetikettering de productie van voedingswaren 20 tot 50% duurder zou maken. "Het kan er bovendien toe leiden dat voedingsproducten uit kleinere landen met een open economie, zoals België, moeilijker toegang krijgen tot markten van grotere landen."

 

Toch is de kans reëel dat de resolutie er komt, want vorige maand keurde de Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid van het Europees Parlement met een overweldigende meerderheid een motie goed die de fameuze oorsprongsetikettering ook voor verwerkt vlees verplicht maakt.

Tags: