Frankrijk wil gratis-promoties op voeding verbieden

Frankrijk wil gratis-promoties op voeding verbieden
Carrefour.fr

Als het van het Franse parlement afhangt, mag de term ‘gratis’ niet langer gebruikt worden voor de promotie van voedingswaren. Het is één van de opmerkelijke maatregelen in een wet die een eind wil maken aan de prijzenoorlog.

 

Macht van retailers inperken

Na een geanimeerd debat dat wel acht dagen in beslag nam, heeft de Franse kamer zopas het ontwerp goedgekeurd van een omvangrijke landbouw- en voedingswet die onder meer gezondere commerciële relaties wil garanderen in de foodsector. De maatregelen moeten vooral de landbouwers ten goede komen.

 

Dat de overheid buitensporige promoties wilde aanpakken en foodretailers een minimummarge van 10% wilde opleggen voor landbouwproducten, was al eerder bekend. Nu hebben we zicht op het volledige pakket maatregelen. Meest opvallend: een verbod op de term ‘gratis’ (inclusief afgeleiden en synoniemen) bij de promotie van voedingsproducten.

 

De wet wil verder de macht van de retailers inperken: de concurrentie-autoriteit krijgt meer zeggenschap over de toenemende concentratie van inkoopcentrales. Inkopers en producenten die hun contractuele verplichtingen niet nakomen, mogen zich verwachten aan een boete die van 2% van hun jaaromzet kan bedragen. Andere opmerkelijke artikelen hebben betrekking op het verplicht aanbieden van ‘doggy bags’ in restaurants en het verbod op met vlees relateerde benamingen voor vegetarische producten.

 

Tegenstanders werpen op dat de maatregelen wel de winstmarges van de foodretailers zullen ten goede komen, maar niet noodzakelijk die van de landbouwers. De indiener van het wetsvoorstel, Jean-Baptise Moreau, geeft dat ook impliciet toe en stelt voor om een taks te heffen op de meerwaarden die fabrikanten en retailers zullen boeken als gevolg van de rem op de promoties. Met de opbrengst zou dan een moderniseringsfonds voor de landbouwsector worden gefinancierd. Zo ver is het nog niet: het wetsontwerp gaat op 26 juni naar de senaat voor verder debat.