Inkoopalliantie Carrefour en Provera krijgt groen licht

Shutterstock.com

De Belgische concurrentiewaakhond ziet geen bezwaar meer tegen het inkoopverbond tussen Carrefour België en Provera, na toezeggingen waarmee beide partners tegemoetkomen aan bezwaren vanwege leveranciers.

 

Prijsverlagingscampagnes

Toen Carrefour en Provera (de inkoopcentrale achter de ketens Cora, Match en louis delhaize) eind 2018 aankondigden dat ze gezamenlijk gingen onderhandelen met hun 140 belangrijkste FMCG-leveranciers, stuitte dat op verzet van de betrokken merkfabrikanten. Zij stapten met bezwarende documenten naar de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA), omdat ze naar eigen zeggen de inkoopcombinatie te veel korting moesten geven zonder tegenprestaties. Dat leidde een jaar geleden tot een onderzoek en zelfs tot huiszoekingen bij beide retailers.

 

Dat onderzoek is nu afgesloten. Carrefour en Provera hebben namelijk een nieuwe overeenkomst ondertekend die de juridische en functionele structuur van de alliantie verbetert. Zo komen ze tegemoet aan enkele bezwaren van hun leveranciers: de inkoop gebeurt voortaan door de afzonderlijke vennootschap Interdis Belgium en de partners zullen strenger waken over de uitwisseling van informatie. Dat volstaat voor de BMA en de fabrikanten, melden Carrefour en Provera in een gezamenlijk persbericht.

 

Beide winkelketens benadrukken dat ze onafhankelijk van elkaar blijven werken, met behoud van hun eigen commerciële dynamiek. De samenwerking heeft enkel betrekking op de inkoop. Ze wijzen er ook op dat deze alliantie consumenten al heel wat voordelen opleverde, met verschillende prijsverlagingscampagnes.