Lidl Nederland wil meer vrouwen in leidinggevende posities

Lidl Nederland wil meer vrouwen in leidinggevende posities

Lidl Nederland heeft het charter ‘Talent naar de Top’ ondertekend, dat streeft naar meer vrouwen in leidinggevende functies. Het doel is om binnen drie jaar minstens 30% van die functies met vrouwen in te vullen.

“Team optimaal benutten”

Het charter ‘Talent naar de Top’ werd tien jaar geleden opgesteld door VNO-NCW, de FNV, de SER en vertegenwoordigers van bedrijven, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Economische Zaken. Bedrijven die zich aansluiten zeggen een actief beleid te zullen voeren om meer vrouwelijk talent aan de top van het bedrijf te krijgen.

 

Ook Lidl Nederland zal nu een dergelijk beleid voeren om een zo divers mogelijke organisatie te creëren. “Diversiteit is vooral de kracht van een team maximaal benutten. Van elkaar leren, juist omdat je anders bent. Je hiervoor openstellen en elkaars verschillen respecteren. Zo kun je elkaar aanvullen en samen nóg beter worden”, zegt HR-directeur Sophie Geerts-Jaspers.

 

Lidl is de eerste supermarktketen dat het charter ondertekent, wat op applaus wordt onthaald door de mensen achter dat charter. “Hiermee behoort Lidl tot de voorhoede van de 260 bedrijven, instellingen en overheden die het Charter hebben ondertekend. Daadkracht werkt, want deze bedrijven scoren driemaal beter dan gemiddeld bij het realiseren van m/v diversiteit aan de top. Zo draagt Lidl actief bij aan meer vrouwen naar de top”, zegt Yelly Weidenaar, directeur Talent naar de Top.