Marc Hofman: “Colruyt Group verdedigt de belangen van de consument”

Marc Hofman, Colruyt Group

De onderhandelingen tussen Colruyt Group en z’n leveranciers verlopen best pittig, maar altijd respectvol, benadrukt operationeel directeur Marc Hofman. “We zien soms onverklaarbare verschillen tussen producenten.”

 

“Op de bal, niet op de man”

De eindejaarsgesprekken tussen de supermarktketens en hun leveranciers doen de voorbije weken flink wat stof opwaaien in de media. Fabrikanten willen prijsstijgingen doordrukken, retailers benadrukken dat alle partners in de keten hun deel van de stijgende kosten moeten dragen. Vooral marktleider Colruyt Group loopt in de kijker, naar aanleiding van enkele recente delistings. Insinuaties dat de retailer in de lopende negotiaties zijn machtspositie zou misbruiken, wijst operationeel directeur Marc Hofman echter resoluut af.
 

“De onderhandelingen die Colruyt Group voert met zijn businesspartners zijn altijd respectvol. We gaan hierbij niet in op details en speculaties met betrekking tot individuele onderhandelingen maar benadrukken dat er altijd op de bal gespeeld wordt, niet op de man”, reageert hij tegenover RetailDetail.
 

De gesprekken verlopen soms moeizaam, geeft hij toe, maar daar zijn goede redenen voor: “We voeren net als elk jaar vele constructieve gesprekken met onze leveranciers in het belang van onze klant én diens portefeuille, en die gesprekken kunnen best pittig zijn. De kosten stijgen doorheen de hele ketting (grondstoffen, energie, transport, …) en dat brengt een resem tariefstijgingen vanwege de leveranciers met zich mee. Meer dan ooit challengen we onze partners hierop, want we zien grote en onverklaarbare verschillen tussen producenten van gelijkaardige producten.”

 

Oog voor langetermijnperspectief

Colruyt Group wil bovendien de onderhandelingen niet vernauwen tot de huidige discussies over prijsstijgingen op de korte termijn, maar ook kijken naar de evoluties op langere termijn: “We gaan ook in gesprek over wat er zal gebeuren wanneer deze uitzonderlijke samenloop van kostenstijgingen ophoudt; wat gaat er met de prijzen gebeuren als de energiekosten en de grondstoffen terug dalen? In het belang van de klant willen we ook hierover heldere afspraken maken. Hierdoor zijn de onderhandelingen dit jaar steviger dan andere jaren en nemen ze ook meer tijd in beslag.”
 

“We stellen sinds enkele maanden ook vast dat grote producenten, uit eigen naam of via hun federaties, campagnes voeren om de doorrekening van hun kostenstijgingen naar de eindklant aanvaardbaar te maken. Wij zijn van mening dat ze hiermee voorbijgaan aan het langetermijnperspectief voor de consument: wat gaat er met hun prijzen gebeuren als de kosten terug dalen? Denk bijvoorbeeld aan de energieprijzen, grondstofprijzen en dergelijke meer.”
 

Uiteindelijk staat het belang van de consument in deze onderhandelingen voorop, besluit Marc Hofman. “Colruyt Group wil zoals steeds tot oplossingen komen waar alle partijen zich in kunnen vinden, maar waarin ook rekening gehouden wordt met de belangen van de consument. Want de portemonnee van de consument ligt Colruyt Group zeer nauw aan het hart.”