Meer inbreuken op reglementering voedseletikettering

Meer inbreuken op reglementering voedseletikettering

De voorbije vijf jaar heeft de Economische Inspectie 1.088 inbreuken vastgesteld op de reglementering rond voedseletikettering: dat is een verdubbeling ten opzichte van vijf jaar geleden. Fevia spreekt van een aanpassingsperiode vanwege nieuwe regels.

Nieuwe Europese regels

Het aantal inbreuken is de voorbije jaren sterk opgelopen: vijf jaar geleden werden er slechts 91 processen-verbaal opgesteld, terwijl er dat vorig jaar al 241 waren. 125 van die gevallen leidden tot een minnelijke schikking of werden overgemaakt aan het parket voor verdere vervolging.

 

Sectororganisatie Fevia stelt dat het hoge aantal inbreuken aantoont dat er in België alvast goed gecontroleerd wordt, maar het wil de cijfers ook nuanceren. Volgens de federatie hebben nieuwe regels eind 2014 er voor gezorgd dat het aantal inbreuken is opgelopen en het spreekt dan ook van een aanpassingsperiode.

 

“Europa introduceerde de voorbije jaren nieuwe wetgeving over wat er op het etiket mag en moet staan, zodat iedereen zich aan dezelfde regels moet houden. Dat is een goede zaak voor consumenten, die graag transparantie willen, maar ook voor Belgische producenten, die internationaal een sterke reputatie hebben op het vlak van kwaliteit en betrouwbaarheid,” aldus directeur-generaal Chris Moris. “Een mogelijke verklaring voor het hogere aantal inbreuken ligt wellicht in de aanpassingsperiode aan de vernieuwde Europese wetgeving rond etikettering.”