Merkfabrikanten vrezen “stoelendans” van retailallianties

RetailDetail

Nu retailalliantie AgeCore uiteenvalt, kondigt zich een stoelendans aan van allianties in de foodretail. Dat kan leiden tot een verdere verspreiding van oneerlijke handelspraktijken in de EU, vrezen de merkfabrikanten.

 

“Een nieuw fenomeen in de Europese retail”

De afgelopen dagen kondigden zowel de Duitse marktleider Edeka als de Franse supermarktketen Intermarché aan dat ze de retailalliantie AgeCore zullen verlaten. Dat samenwerkingsverband, waar verder ook ColruytConadCoop en Eroski deel van uitmaken, kwam tussen 2018 en 2020 geregeld in het nieuws met boycotacties tegen grote merkfabrikanten als Nestlé, Mars, PepsiCo en Coca-Cola. Dat het voortbestaan van de organisatie nu op de helling staat, hoeft echter geen goed nieuws te betekenen, vreest AIM, de Europese belangenvereniging van merkfabrikanten. Doordat de AgeCore-leden elders allianties zullen aangaan, bestaat het risico dat hun handelspraktijken zich ook verder veralgemenen in Europa.
 

"De verhuizing van Edeka naar Everest, een nieuwe in Nederland gevestigde alliantie met e-player Picnic, creëert een heel nieuw fenomeen in de Europese retail, met de mogelijkheid dat misbruik zich verspreidt over de fysieke en digitale schappen", zegt directeur-generaal Michelle Gibbons van AIM. "De stoelendans van retailers die van alliantie wisselen, roept de vraag op hoe, of zelfs of, deze samenwerkingsverbanden echt gereguleerd zijn en wat er met dergelijke bewegingen aan de hand is. Waar blijft de Europese Commissie met haar onderzoek dat zij in 2019 is gestart naar de uitwisseling van commerciële informatie tussen retailers in dergelijke allianties?"
 

Volgens AIM zijn allianties als AgeCore geen echte inkoopcombinaties, maar fungeren ze als poortwachters die de toegang tot de Europese retailmarkt bewaken. Praktijken zoals het stopzetten van bestellingen en het uit de rekken halen van merken als zij niet betalen (of daarmee dreigen) hebben volgens AIM een concurrentiebeperkend effect, wat zich uiteindelijk vertaalt in een verminderde keuze voor de consument.