Metro houdt vast aan voorzichtig Covid-optimisme

Het logo van Metro
O.PASH / Shutterstock.com

Het Duitse retailconcern Metro ziet licht aan het einde van de coronatunnel. Het bedrijf houdt vast aan zijn doelstellingen voor het lopende boekjaar 2020/21, maar het traject verandert enigszins.

 

Rode draad corona

Waar groothandelaar Metro voordien mikte op een gestage herstelcurve, rekent ze nu op een langere periode van allerhande restricties, gevolgd door een forser herstel eenmaal het normale leven begint te hernemen. Die update over de prognose komt er in de marge van de cijfers over het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar 2020/21, dat eindigde op 31 december 2020.

 

Het belangrijke eindejaarskwartaal toont nog maar eens de zware tol die corona eist: een omzetdaling van 16% tot 6,3 miljard euro, een operationele winst die net geen 40 procent lager ploft tot 200 miljoen euro en een 18,4% lagere nettowinst van 99 miljoen euro. Het zijn niet meteen cijfers om vrolijk van te worden.

 

West-Europa als zwak broertje

Corona vormt de rode draad doorheen het hele kwartaalrapport. "De ontwikkeling van de individuele divisies werd in uiteenlopende mate getroffen door Covid-19", aldus Metro in zijn begeleidend commentaar. Vooral in regio's waar horeca-klanten een belangrijk aandeel van de activiteiten uitmaken, was dat merkbaar.

 

Metro verwijst daarbij nadrukkelijk naar West-Europa als getroffen regio. Die zone, waar de groep thuisland Duitsland niet bij rekent, tekende met een omzetdaling van bijna een kwart voor de slechtste prestatie van alle regio's. Dat komt in de eerste plaats door de zeer strenge coronamaatregelen in Frankrijk, Italië en Spanje.

 

Langer wachten, maar forser herstel

In zijn vooruitzichten voor de rest van het huidige boekjaar blijft corona het voornaamste thema. Metro stipt aan dat het bijzonder moeilijk blijft om het verdere verloop van de gezondheidscrisis en de daarbij horende regeringsmaatregelen te voorspellen. Toch durft het management het aan om zijn prognose voor het jaar, die eerder al werd gegeven bij het afsluiten van het vorige boekjaar, te bevestigen. 

 

Niet dat de lat  spectaculair hoog werd gelegd: Metro mikt op een omzet die "licht lager zal liggen dan vorig jaar". Het scenario waar nu wordt van uitgegaan is een handhaving van overheidsrestricties die minstens deels zullen aanhouden tot het einde van het tweede kwartaal (dat voor Metro dus loopt tot 31 maart). Daarna mikt de groep op een "aanzienlijk en snel herstel" van de horeca en het toerisme. Die prognose verschilt inhoudelijk wel licht van de vorige.

 

Metro gaat nu uit van een tragere evolutie richting herstel, maar dat herstel zou dan veel sneller moeten "pakken" omdat Metro zich tijdens de crisis een striktere kostendiscipline aanmat. Zo'n organisatie, die meer 'lean and mean' is gemaakt, moet een turbo zetten op de weer aantrekkende activiteiten. De inkomende nieuwe CEO Steffen Greubel, die officieel start op 1 mei, weet meteen wat hem te wachten staat.