Nieuwe eco-score geeft aan hoe milieubelastend voeding is

Shutterstock.com

Verschillende voedingsactoren, waaronder Yuka en Open Food Facts, hebben een onafhankelijke eco-score gelanceerd, die consumenten beter bewust moet maken van de milieu-impact van voedingsproducten.

 

Score op 100

Aan de nieuwe indicator is twee jaar gewerkt door een collectief van actoren zoals consumentenapps (Yuka, Open Food Facts, Etiquettable), de online biomarkt La Fourche, maaltijdbezorger FoodChéri en receptensite Marmiton.

 

“De nieuwe eco-score houdt rekening met de analyse van de hele productielevenscyclus zoals productie, transport en fabricage van verpakkingen”, citeert Le Figaro Shafik Asal, medeoprichter van Etiquettable. Het is gebaseerd op data van Agribalyse, geproduceerd door het Franse agentschap voor milieu- en energiebeheer (ADEME). Aldus krijgt elk product een score op 100, die vervolgens wordt gewogen met "aanvullende kwalitatieve criteria" via een bonus-malussysteem, waarbij rekening wordt gehouden met de recycleerbaarheid van de verpakkingen, de labels, het land van herkomst, de seizoensgebondenheid, enzovoort. 

 

Kritiek

Nogal wat milieu- en consumentenorganisaties hadden bezwaren tegen het systeem gebaseerd op de productielevenscyclus. Het zou met name de producten van de intensieve landbouw kunnen bevoordelen, omdat de levenscyclusanalyse de voorkeur zou geven aan “de kortste en dus meest industriële productiecycli”. Maar volgens Shafik Asal zal de verfijning via het bonus-malussysteem bio- of lokale producten juist beter waarderen: “Rundsvlees afkomstig van Franse runderen die buiten zijn opgegroeid, zal een betere score krijgen dan vlees afkomstig van hun Braziliaanse tegenhangers die nooit een weide hebben gezien.”