Onenigheid over brugpensioen bij Carrefour

Onenigheid over brugpensioen bij Carrefour
Foto Carrefour

Er raken meer details bekend over het sociaal akkoord dat de vakbonden en de directie van Carrefour Belgium maandagavond bereikten. Dat medewerkers vanaf 56 jaar met brugpensioen kunnen, veroorzaakt flink wat discussie.

 

Verkeerd signaal

De geplande herstructurering bij Carrefour, waarbij aanvankelijk 1233 jobs bedreigd leken te worden, zou uiteindelijk geen naakte ontslagen met zich meebrengen. Een groot deel van de afvloeiingen wil de retailer realiseren via vrijwillig vertrek en door werknemers vanaf 56 in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) te brengen. Daarbij behouden ze 95% van hun loon. Het is één van de elementen van het compromis dat vakbonden en directie maandagavond bereikten. Zo’n regeling moet echter goedgekeurd worden door de federale regering.

 

Daar wringt het schoentje: NV-A roept federaal minister van Werk Kris Peeters op om de vraag van Carrefour Belgium niet goed te keuren. Terwijl iedereen langer moet werken en veel bedrijven op zoek zijn naar personeel, zou een brugpensioenregeling een verkeerd signaal zijn, vindt de partij. Ook arbeidseconomen stellen zich daar vragen bij. Maar Peeters wijst eerst naar de drie gewesten, die bindend advies moeten geven. Als één van de drie gewesten een negatief advies geeft, moet hij de aanvraag afwijzen. Volgens Brussels minister van werkgelegenheid Didier Gosuin klopt dat niet omdat het voorstel geen naakte ontslagen voorziet.

 

Er zijn overigens nog meer elementen van het compromis bekend: er sluiten geen hypermarkten, er komt een tewerkstellingsgarantie voor 4,5 jaar en het aantal bedreigde jobs zou daardoor dalen tot een duizendtal. Werknemers die in een ontslagsysteem stappen, ontvangen een hogere opzeg. Er is ook een regeling voor tijdskrediet eindeloopbaan. Medewerkers die aan boord blijven en in het systeem van polyvalentie stappen, krijgen een premie. Waarnemers merken op dat de retailer erg grote toegevingen heeft gedaan om nog voor de zomer tot een akkoord te komen.