Restaurantbezoek post corona: het wordt nooit meer als vroeger

Ober in restaurant
Foto: Shutterstock.com

Corona heeft de foodservicesector zware klappen toegebracht en een snel herstel is twijfelachtig: consumenten stellen zich afwachtend op. De sector zal grote inspanningen moeten leveren om het vertrouwen te herstellen.

 

Enorme uitdagingen

Plannen consumenten om na corona opnieuw op restaurant te gaan zoals voorheen? Zullen ze weer gebruik maken van het bedrijfsrestaurant? Verkiezen ze afhaalmaaltijden, zullen ze vaker voeding online bestellen? Deze en vele andere vragen stelden Food in Mind en iVox aan duizend Belgen, om een heldere kijk te verkrijgen op de mogelijke implicaties van de coronacrisis op de foodservicebranche. Eén ding is duidelijk: de sector staat voor enorme uitdagingen en de tweede golf die we nu beleven doet daar geen goed aan.

 

Ga maar na: één op twee Belgen gelooft niet dat de postcoronawereld ooit wordt als weleer, ondanks de voorzorgsmaatregelen die de overheid oplegt. Een grote meerderheid wenst veiligheid in te bouwen – ze willen zeker bediend worden door een ober met masker – en zal de veilige afstand blijven respecteren. Restaurantbezoek zal de komende tijd alleszins lager liggen dan voor de crisis en zal in eerste instantie plaatsvinden met familie en intieme vrienden. Horecaondernemers zullen het vertrouwen moeten herstellen met transparante communicatie over de genomen veiligheidsmaatregelen, zegt Eddy Bovijn van Food in Mind.

 

Het nieuwe normaal

Op de vraag of ze na de coronacrisis weer op restaurant zullen gaan, antwoorden consumenten erg afwachtend: een groot aantal respondenten weet het nog niet. Twee segmenten springen eruit: de bereidheid om weer een brasserie of een culinaire restaurant is eerder groot, terwijl er minder enthousiasme is voor familierestaurants, snackbars, bedrijfsrestaurants of consumptie ‘on the go’. "Beleving haalt het op het functionele", denkt Bovijn. Algemeen scoort het restaurant beter dan het café, de bioscoop of pretparken, al is de bereidheid om op deze plekken iets te consumeren wel vrij groot. Opvallend is wel dat de bereidheid om weer op restaurant te gaan afneemt: eind juli ligt het aantal positieve antwoorden een stuk lager dan in april.

 

Vrouwen en Nederlandstaligen zijn meer op hun hoede, zo blijkt. Consumenten denken minder vaak uit eten te gaan om veiligheidsredenen, om financiële redenen en omdat ze tijdens de lockdown gemerkt hebben dat ze er minder nood aan hebben. In die zin is er misschien toch sprake van een ‘'nieuw normaal'? Mensen geven aan dat ze vaker met familie en vrienden zullen afspreken, en minder vaak naar festivals, sportevenementen of markten zullen gaan.

 

Consumenten zijn verdeeld

Wel is er sprake van een zekere polarisering bij de consument: 40% zegt na de crisis meteen weer op café of restaurant te zullen gaan, maar even veel respondenten kijken de kat liever nog even uit de boom. Ook over de regels die de overheid oplegt is er verdeeldheid: in april vond 34% de voorzorgsmaatregelen te streng, 23% vond ze nog niet streng genoeg. Eind juli - aan het begin van de tweede golf in de provincie Antwerpen - vond wel 51% dat de regels strenger mogen.

 

57% denkt dat restaurantbezoek weinig risico inhoudt, op voorwaarde dat de maatregelen gevolgd worden; één derde is het daar hoegenaamd niet mee eens. De helft van de respondenten is het eens met de stelling "Ik ben ervan overtuigd dat ik na de coronacrisis nooit meer op dezelfde manier op restaurant of café zal gaan." Alleszins zijn mensen van plan om meer afstand te bewaren op café of restaurant (71%) en voelen ze zich ook minder veilig (49%). Ze wensen duidelijk te weten welke maatregelen het restaurant neemt: 75% vindt dat restaurants duidelijk op de website moeten vermelden welke controles ze zullen uitvoeren om de besmetting van corona zoveel mogelijk te voorkomen.

 

Beleving boven gemak

Opmerkelijk: terwijl meer dan de helft van de 55-plussers denkt dat de coronacrisis een langdurig effect zal hebben op de manier waarop we op café of restaurant gaan, zijn jongeren daarover veel minder bezorgd: meer dan 62% denkt dat het wel weer zal overwaaien. Liefst 80% van de ondervraagden verwacht dat de prijzen in de horeca zullen stijgen. Een ruime meerderheid heeft daar begrip voor: slechts 36% vindt dit "echt niet oké". Ook 80% vindt het helemaal oké om bediend te worden door een ober met mondmasker.

 

Meer dan 50% van de consumenten plant om enkel met het eigen gezin of met vrienden op café of restaurant te gaan. Alleszins haalt een restaurantbezoek het veruit van andere alternatieven zoals een maaltijd afhalen, laten bezorgen of thuis laten koken door een chef. “"Opnieuw zie je dat beleving voor consumenten toch een belangrijker factor is dan gemak", ziet Bovijn. "Een maaltijd eten op restaurant is toch een heel ander gegeven dan diezelfde maaltijd afhalen en thuis opeten."

 

Hoe duurzaam zijn deze gedragsveranderingen? Dat blijven Food in Mind en iVox verder opvolgen: “We herhalen dezelfde vragen opnieuw op latere tijdstippen.” Die evoluties blijven we ook bij RetailDetail mee opvolgen.

 

De enquête bij duizend landgenoten vond eerst plaats op 15 en 16 april, en werd vervolgens (met dezelfde vragen) herhaald op 8 en 9 juni en op 26 en 27 juli. Voor verder informatie omtrent het coronaonderzoek: Eddy Bovijn, eb@foodinmind.com en www.foodinmind.com

 

Volgende week: afhaalmaaltijden post corona, een overroepen niche?