Steeds meer Vlamingen bereid om insecten te eten

Shutterstock.com

Drie vierde van de Vlaamse bevolking staat open voor insecten als voedingsproduct. Dat blijkt uit de eerste ‘Insectenbarometer’, een studie van de Hogeschool Gent (HOGENT) in opdracht van Kriket, maker van de eerste Belgische krekelreep.

 

Bereidheid groeit

Vergeleken met een eerder onderzoek uit 2014 van de Universiteit Gent, gaat het om een enorme stijging: toen gaf slechts 19% van de respondenten aan insecten wel te zien zitten als voedingsbron.

 

De nieuwe insectenbarometer, die vanaf nu elk jaar zal afgenomen worden, wil vooral achterhalen hoe de Vlaming denkt over de consumptie van insecten en wat de belangrijkste motivatoren en barrières zijn om ze al dan niet in zijn voedingspatroon in te passen.

 

Ongeveer een derde van de respondenten heeft ooit al minstens één keer insecten gegeten. De meesten doen dat dan uit pure nieuwsgierigheid. Anderen schuiven ook het voedzame en duurzame karakter van insecten als beweegreden naar voren.

 

Barrières

Het uitzicht van de kleine beestjes blijkt dan weer de belangrijkste hinderpaal om met z'n allen insecten te beginnen eten. De drempel om toch te proeven, wordt aanzienlijk verlaagd wanneer de insecten in verwerkte vorm (en dus niet herkenbaar) in het voedingsproduct aanwezig zijn. Naast het uiterlijk weerhouden ook de prijs en de onzekerheid over de oorsprong sommige respondenten ervan om zich aan insecten te wagen.

 

Volgens HOGENT-docent Freek Van Baelen is een groot deel van de Vlaamse consumenten wel degelijk klaar om insecten te consumeren. “Het zal er vooral op aankomen om de Vlaming ook te overtuigen van de smaak, het bereidingsgemak en de prijs van insecten. Onze raad aan bedrijven die insecten op de markt brengen is daarom: laat consumenten proeven, geef hen informatie over het product en inspireer je klanten over hoe ze ermee aan de slag kunnen”.

 

Michiel van Meervenne, mede-oprichter van Kriket, noemt de studie een mijlpaal omdat er  voor het eerst systematisch is onderzocht hoeveel Vlamingen al insecten aten, en waarom ze dat deden, of waarom net niet. “Door deze barometer jaarlijks te herhalen, gaan we een heel precies beeld krijgen over hoe de perceptie van het eten van insecten de komende jaren zal evolueren”, besluit hij.