Supermarkten rekenen af met Europees voorstel voor boerenwelzijn

Supermarkten rekenen af met Europees voorstel voor boerenwelzijn
Foto: Shutterstock

Het zint sommige supermarkten niet dat de Europese Commissie boeren hogere prijzen wil geven bij onderhandelingen. Distributeurs uit Nederland, Duitsland en Oostenrijk waarschuwen voor prijsstijgingen voor de consument.

 

“Stel de consument centraal, niet de boeren”

In april wil Europees landbouwcommissaris Phil Hogan een voorstel tegen oneerlijke handelspraktijken presenteren. Hogan zou willen dat landbouwers betere voorwaarden kunnen verkrijgen, wat nu volgens hem niet lukt omdat supermarkten te veel marktmacht hebben. Het is in het voorstel onder meer de bedoeling om laattijdige betalingen en eenzijdige herzieningen van de contracten te beteugelen.

 

De belangenbehartigers van een aantal supermarktgroeperingen reageren in brieven aan de Europese Commissie echter dat de “bewering dat er sprake is van misbruik van marktmacht door supermarkten onjuist is”. “Beschuldigingen over onjuiste handelspraktijken zijn anekdotisch van aard en missen feitelijke bewijzen. Foodretailers hebben slechts in zeer beperkte mate contractuele relaties met boeren”, klinkt het volgens het Financieel Dagblad in de brieven van retailers.

 

Volgens de supermarktketens zal het voorstel van Hogan alleen voor hogere administratieve kosten zorgen, wat zich uiteindelijk gaat vertalen in hogere prijzen voor de consument. De foodretailers roepen daarentegen op om “de consument centraal te stellen, en boeren te helpen dat ook te doen”.

 

Europese regelgeving onnodig en nutteloos?

Ook Europese retailvereniging EuroCommerce gaat tegen het voorstel van Hogan in en noemt de onderbouwing van Hogans plan twijfelachtig. De peilingen waarop de landbouwcommissaris zich baseert, zouden namelijk geen feiten maar percepties weergeven. “Ze verschaffen geen robuust bewijs voor de impact van de beweerde oneerlijke handelspraktijken”, aldus EuroCommerce.

 

De Duitse retailorganisatie HDE wijst er dan weer op dat er al een Supply Chain Initiative (SCI) bestaat, een vrijwillige gedragscode voor eerlijk zakendoen waar klachten kunnen worden ingediend. Boeren dienen er echter zelden klachten in. De retailers vinden het volgens de brieven ook niet nodig om een Europese regelgeving te voorzien, aangezien 22 van de 28 huidige EU-lidstaten hierover al eigen beleid voeren.

 

Het voorstel van Hogan zou volgens EuroCommerce bovendien niet leiden tot betere prijzen voor boeren, wel tot hogere marges voor merk- en voedingsfabrikanten, die meestal de onderhandelingen met supermarkten voeren en vaak de tussenschakel vormen tussen retailer en landbouwer. In Frankrijk woedt dezelfde discussie naar aanleiding van een regeringsvoorstel om supermarkten een verplichte marge van minimum 10% op te leggen en ook de mogelijkheid tot scherpe prijsstunts in te perken.