VN: "17% van alle voedsel gaat verloren"

Shutterstock.com

Een nieuw rapport van de Verenigde Naties schat dat 931 miljoen ton (of 17%) van het voedsel dat beschikbaar is voor consumenten - in winkels, huishoudens en restaurants - in 2019 verloren ging. Verder blijkt dat voedselverspilling een wereldwijd probleem is en niet enkel voorkomt in de rijkere landen.

 

Globaal probleem

Het Food Waste Index Report van de United Nations Environment Programme (UNEP) kijkt naar voedselverspilling in winkels, restaurants en huishoudens. Het rapport bevat de meest uitgebreide gegevens over voedselverspilling die tot nu toe zijn verzameld, en bevat data uit 54 landen. De studie schat dat zo’n 17% van alle voedsel verloren gaat. Ongeveer 60% van het ‘afval’, wordt thuis weggegooid.

 

Voedselverspilling wordt meestal beschouwd als een probleem dat bijna uitsluitend in de rijkere landen voorkomt - consumenten kopen simpelweg meer dan ze nodig hebben - maar dit onderzoek vond in zowat alle landen een aanzienlijke voedselverspilling, ongeacht het inkomensniveau.

 

Lacunes

Maar zoals de BBC terecht opmerkt, bevat het rapport wel enkele leemten waaruit zou kunnen blijken hoe de omvang van het probleem verschilt in landen met lage en hoge inkomens. Zo maakt de studie bijvoorbeeld geen onderscheid tussen “vrijwillige” en “onvrijwillige” verspilling. “We hebben dat niet nader onderzocht, maar in landen met lage inkomens kan de koudeketen niet altijd verzekerd worden door een gebrek aan toegang tot energie, gaf Martina Otto van UNEP toe.

 

Het is op basis van het rapport ook niet altijd mogelijk om een onderscheid te maken tussen de verspilling van eetbaar en oneetbaar voedsel (zoals botten en schelpen). Die gegevens zijn enkel beschikbaar voor de rijkere landen. "Landen met lagere inkomens verspillen waarschijnlijk veel minder eetbaar voedsel", aldus nog Otto.

 

Los van die tekortkomingen heeft voedselverspilling wel enorme ecologische, sociale en economische gevolgen. Verspild voedsel is verantwoordelijk voor 8-10% van de uitstoot van broeikasgassen. “Als we klimaatverandering, verlies van natuur en biodiversiteit, vervuiling en afval serieus willen aanpakken, moeten bedrijven, regeringen en burgers over de hele wereld hun steentje bijdragen om voedselverspilling tegen te gaan", besluit UNEP-directeur Inger Andersen.