Voedingsindustrie waarschuwt: “explosie van kosten”

Fevia

Met een nieuw actieplan maakt de Belgische voedingsindustrie werk van een duurzaam voedingssysteem. Maar sectorfederatie Fevia waarschuwt ook: fabrikanten moeten stijgende kosten kunnen doorrekenen.

 

Vierde coronagolf bedreigt herstel

“We zitten midden in een stormachtige periode. Onze bedrijven zagen de voorbije jaren een opeenvolging van golven op zich afkomen. Denk maar aan de Brexit, de verschillende golven in de Covidcrisis, de explosie van onze kosten, de overstromingen, het tekort aan arbeidskrachten en de miljoenen economische schade door ethyleenoxide”, zegt Anthony Botelberge, de CEO van Frigilunch. Hij volgde maandagavond Jan Vander Stichele (Lotus Bakeries) op als voorzitter van Fevia, de federatie van de voedingsindustrie.

 

Voedingsbedrijven hebben zich veerkrachtig getoond, maar de vierde coronagolf dreigt het herstel teniet te doen, waarschuwt de nieuwe voorzitter: “Onze bedrijven moeten absoluut open kunnen blijven. Maar de explosie van onze kosten is vandaag de grote kopzorg voor veel voedingsbedrijven, vooral wanneer ze die niet kunnen doorrekenen. Wij willen als sector bijdragen aan een duurzaam voedingssysteem met kwalitatieve en innovatieve voeding en dranken. Dat kan alleen als de consument op het einde van de rit de correcte prijs betaalt, rekening houdend met de kosten en investeringen die alle spelers in de voedingsketen maken.”

 

Moeizame onderhandelingen

De timing van die boodschap is geen toeval: momenteel onderhandelen fabrikanten en supermarktketens over de commerciële afspraken voor volgend jaar. Het is geen geheim dat die gesprekken bijzonder moeizaam verlopen: foodretailers zijn niet bereid om alle kostenstijgingen zomaar door te rekenen naar de consument en verwachten dat foodfabrikanten zelf een deel van die prijsstijgingen dragen. Onder andere Colruyt heeft daarover al duidelijke statements gemaakt tegenover multinationals Ferrero en Mondelez.

 

Fevia van zijn kant wijst nogmaals op de enorme prijsstijgingen het voorbije jaar voor grondstoffen (+32%), containertransport (+144%), aardgas (+411%), loonindexering (+3,2%), plastic verpakkingen (+22%), aluminium verpakkingen (+46%), houten paletten (+133%) en kartonverpakkingen (+17%). De industrie wil die kosten kunnen doorrekenen om te kunnen investeren in een duurzamer, toekomstbestendig voedingssysteem.

 

Kompas voor de voedingssector

Want dat was de centrale boodschap op de jaarvergadering van Fevia, die maandagavond virtueel plaatsvond: de sectorfederatie heeft een nieuwe duurzaamheidsroadmap uitgewerkt voor de Belgische voedingsindustrie, richting 2025 en verder. Die lanceert ze nu met een campagne rond de vraag “Wat eten we morgen?”.

 

Het gaat om een stappenplan rond vier pijlers: het vertrouwen van consumenten verdienen, de groene transitie omarmen en versnellen, 'futureproof' loopbanen stimuleren en samen waarde creëren. Het plan omvat 32 concrete ambities rond thema’s als voedselveiligheid, dierenwelzijn, voedselverlies, verpakkingen, werkbaar werk of lokale bevoorrading.

 

“Dit wordt het kompas waarmee onze voedingsbedrijven, waaronder ook veel kmo’s, hun eigen duurzaamheidsstrategie kunnen uitwerken, in lijn met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Vanuit Fevia staan we klaar om hun hierbij bij te staan”, zegt duurzaamheidscoördinator Ann Nachtergaele van Fevia. De volledige duurzaamheidsroadmap is te vinden op de website www.watetenwemorgen.be.