Voedselbanken bedeelden 15.351 ton eten in 2018

Jef Mottar met logo Voedselbanken
Foto: Belgische Federatie van Voedselbanken

Bijna 160.000 mensen konden in 2018 rekenen op steun van de Voedselbanken, goed voor 15.351 ton aan geschonken voeding. Toch dreigen er tekorten en daarom werkt de Belgische Federatie van Voedselbanken aan een actieplan voor meer samenwerking.

 

Bevoorrading in gedrang door administratieproblemen

De Voedselbanken willen inzetten op meer samenwerking in wat het een “gefragmenteerd landschap van armoedebestrijding” noemt. Het voorbije jaar bleef de (soms onzichtbare) armoede immers toenemen in België, weet de federatie uit cijfers, maar een nakende hervorming op Europees niveau dreigt de budgetten voor bevoorrading terug te schroeven. 


Ook zag de Belgische Federatie van Voedselbanken sinds een paar maanden een vertraging bij de levering van bepaalde basisproducten. Door administratieve problemen hebben producenten moeilijkheden om contracten af te sluiten met de overheid voor het leveren van voedsel. “Hierdoor is een belangrijk deel van de voedselbevoorrading weggevallen sinds de maand oktober 2018”, zegt Jef Mottar, gedelegeerd bestuurder.


Toch is er vorig jaar nog 15.351 ton voedsel verzameld en verdeeld. Met de hulp van 623 liefdadigheidsverenigingen werden de levensmiddelen aan 159.081 mensen bedeeld. Voor het eerst verzorgden de Voedselbanken bovendien de logistiek voor de bedelingen aan OCMW’s, die zelf nog eens 146.848 personen bereikten. Door ook die leveringen aan de OCMW’s te centraliseren wisten de Voedselbanken naar eigen zeggen heel wat transportkosten besparen.

 

Strategisch actieplan in 2019

De Voedselbanken onderzoeken dit jaar nog nieuwe pistes voor samenwerkingen. Onder het nieuwe voorzitterschap van Piet Vanthemsche, ex-topman van de Boerenbond en het FAVV, wil de federatie nauwer samenwerken met partnerorganisaties. Dit jaar stelt de organisatie een strategisch actieplan op, waarbij onder andere de missie en visie, samenwerkingsmodellen met partners en de logistieke processen onder de loep worden genomen.


“De Voedselbanken staan in voor 80 tot 85% van de totale voedselbedeling in België, maar dat betekent niet dat we alles op ons kunnen of willen nemen, integendeel. Wij zien onszelf als een logistieke draaischijf, die een uitgebreid netwerk van aangesloten verenigingen belevert, die instaan voor de verdeling aan de begunstigden”, legt Vanthemsche uit. Hij toont zich als vrijwillig voorzitter geëngageerde omwille van de dubbele strijd die de voedselbanken voeren, zowel tegen armoede als tegen voedselverspilling.