Welles-nietes tussen Carrefour en Casino: “Geen fusievoorstel”

Shutterstock.com

Twee Franse foodretailers spreken elkaar bits tegen in hun respectieve persberichten. Casino beweert te zijn benaderd door Carrefour met het oog op een fusie, maar die laatste ontkent in alle toonaarden.

 

Speculatie

Grote commotie in de Franse foodretail vanochtend: Groupe Casino stuurde een verrassend persbericht de wereld in, waarin de groep zegt te zijn gecontacteerd door Carrefour met het oog op een mogelijke toenadering. Die piste werd door de raad van bestuur van de groep tijdens een vergadering gisteren verworpen, aldus het bericht. Casino zegt onafhankelijk te willen blijven en wijst erop dat de grote overlap tussen beide retailers zowel op de Franse als de Braziliaanse markt een hinderpaal vormt.

 

Bovendien is de groep misnoegd omdat de toenadering door Carrefour plaatsvindt in een periode waarin het aandeel Casino onder druk staat en het voorwerp is van speculatie. De retailer gaat namelijk gebukt onder zware schulden en kreeg pas vorige week nog een nieuwe kredietlijn van een half miljard euro.

 

Carrefour echter reageerde meteen scherp: “De moeilijkheden waarmee Casino en haar aandeelhouder worden geconfronteerd, rechtvaardigen geen misleidende en ongegronde communicatie. Carrefour ontkent Casino te hebben benaderd en is verrast dat men bij de raad van bestuur van Casino een fusievoorstel zou hebben ingediend dat niet bestaat.” Carrefour concentreert zich op de implementatie van haar transformatieplan 2022 en bekijkt juridische opties om deze onaanvaardbare toespelingen te stoppen, aldus nog het communiqué.