“Heeft het centrum van Namen nog een winkelcentrum nodig?”

“Heeft het centrum van Namen nog een winkelcentrum nodig?”

Een jaar nadat Besix het project voor een winkelcentrum in Namen overkocht, lijkt de groep het Burgerforum niet te kunnen overtuigen van zijn voorstellen. De grote uitdaging: de lokale handel stimuleren, maar zónder verlies van groene publieke ruimte.

Pleitbezorgers van de bomen

De vraag of en waar er een nieuw winkelcentrum gebouwd mag worden in het hart van de stad Namen blijft voorlopig zonder uitkomst, ondanks meerdere pogingen om tot een haalbaar compromis te komen dat alle belangen een plaats geeft. Initieel bestond het plan erin om een winkelcentrum te bouwen op de gronden van het huidige Leopoldpark, dat volgens het Naamse Burgerforum “de laatste publieke ruimte met bomen is in het hartje van de stad”. Het voorstel van de eerste bouwpromotor (Urbanove) om ter compensatie een groene ruimte te voorzien op het dak van het winkelcentrum, werd afgeschoten door de pleitbezorgers van het Park.

 

Een jaar geleden nam de Besix-groep het project over, maar voorlopig krijgen ook zij geen groen licht voor de voorstellen die momenteel op tafel liggen. Het idee om het stadhuis van Namen in te planten op het Leopoldplein kan wel op bijval rekenen: “voor de Naamse promotoren is dat een geloofwaardig alternatief dat voor een nieuwe dynamiek in het stadscentrum kan zorgen,” zo meent Marcel Guillaume van het Naamse Burgerforum. In dat scenario kunnen ook de bomen blijven, wat voor het Burgerforum een groot pluspunt is.

 

Een groep experten sprak zich onlangs nog negatief uit ten aanzien van de komst van een nieuw winkelcentrum: dat project zal in hun ogen weinig bijdragen tot de heropleving van de lokale handel. Voor het Burgerforum, dat zich momenteel buigt over de plannen om het stadhuis in het park in te planten, zou de focus beter liggen op de herinrichting van de wijdere omgeving: “de stationsbuurt, het Leopoldpark, het Leopoldrondpunt, … de hele buurt is toe aan een nieuwe dynamiek, en dat is zo mogelijk nog belangrijker dan het al dan niet behouden van de groene openbare ruimte,” zo vindt Guillaume.