Alarmbel bij FNG, maar doorstart op koers

Ellos

Het voormalige mode-imperium FNG, eigenaar van het Scandinavische e-commerceplatform Ellos, ziet zich verplicht om een tussentijdse algemene vergadering bijeen te roepen, maar benadrukt dat de aangekondigde doorstart niet in het gedrang komt.

 

Timing blijft behouden

FNG roept een bijzondere algemene vergadering bijeen op 25 augustus, die zich moet uitspreken over de voorgestelde herstelmaatregelen. Een formele kwestie, want in de praktijk zijn de herstelmaatregelen die de Raad van Bestuur voorstelt al gedeeltelijk in uitvoering. FNG sloot een dading met Nordic Capital, de vorige eigenaar van Ellos, waarin ook afspraken werden gemaakt over een strategische kapitaalherziening.
 

Maar de Raad van Bestuur van FNG NV heeft nu vastgesteld dat het netto-actief van de vennootschap gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, en moet daarom de zogenaamde ‘alarmbelprocedure’ toepassen zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De eerder aangekondigde timing blijft echter behouden, zegt het bedrijf.
 

“We herhalen daarbij onze doelstelling om eind augustus 2021 de cijfers van 2020 te publiceren, samen met het commissarisverslag. We hebben intussen alle nodige stukken ter verificatie aan de commissaris bezorgd. Als we eind augustus effectief het jaarverslag 2020 kunnen publiceren, dan kunnen we eind september een nieuwe algemene vergadering houden waarop de cijfers en het verslag van 2020 ter goedkeuring voorliggen. Onze ambitie blijft om snel vooruit te gaan, maar we blijven nauwkeurigheid, transparantie en correctheid boven snelheid stellen. Daarvan getuigt ook de bijeenroeping van deze tussentijdse aandeelhoudersvergadering”, zegt uitvoerend voorzitter Paul Lembrechts.