De Bijenkorf wil klimaatneutraal zijn in 2040

Shutterstock.com

De Nederlandse warenhuisketen heeft zich aangesloten bij The Climate Pledge, een wereldwijd samenwerkingsverband om de klimaatcrisis versneld aan te pakken. Concreet engageert de Bijenkorf zich ertoe om in 2040 klimaatneutraal te zijn, 10 jaar eerder dan in het Akkoord van Parijs werd afgesproken.

 

Verplichtingen

De Bijenkorf is een van de 86 nieuwe ondertekenaars van The Climate Pledge, dat nu meer dan 200 bedrijven samenbrengt in de strijd tegen de klimaatopwarming. "Het is bemoedigend dat 86 bedrijven - waaronder enkele van de grootste bekende namen ter wereld - zich bij The Climate Pledge hebben aangesloten en zich ertoe hebben verbonden hun acties om de klimaatverandering aan te pakken, te versnellen en hun steentje bij te dragen aan de totstandbrenging van een CO2-neutrale economie”, zegt Christiana Figueres, voormalig hoofd van de VN-klimaatcommissie en medeoprichter van Global Optimism.

 

Om de doelstelling te halen zal de Bijenkorf gelijktijdig actie nemen op verschillende gebieden. Zo moeten alle gebruikte materialen tegen 2025 afkomstig zijn van gecertificeerde duurzame bronnen. Daarnaast zal de winkelketen pionieren met circulaire bedrijfsmodellen op het vlak van wederverkoop, verhuur en reparatie. Via het platform detoekomstisgroen.com wil de retailer ten slotte partners, klanten en medewerkers betrekken en inspireren.

 

De ondertekening van de klimaatbelofte houdt ook in dat de warenhuisketen de uitstoot van broeikasgassen regelmatig zal moeten meten en rapporteren. Ze zal ook strategieën voor efficiëntieverbetering, het gebruik van hernieuwbare energie en CO2-reductie moeten implementeren. Eventuele resterende emissies kunnen onder welbepaalde voorwaarden gecompenseerd worden om de doelstellingen te helpen bereiken.