FNG zet sterke resultaten neer

FNG zet sterke resultaten neer
FNG Group

Kledingconcern FNG boekte afgelopen jaar een hogere omzet en winst, ondanks moeilijke marktomstandigheden. Het bedrijf kijkt actief uit naar nieuwe overnames om de groep verder uit te bouwen.

 

Groeimotor Brantano

De verkopen van de modegroep bedroegen vorig jaar 511,8 miljoen euro, een stijging met 6,1% tegenover 2017. Met een omzet van 99,3 miljoen euro droeg Miss Etam voor 19,4% bij aan de totale omzet, terwijl Brantano goed was voor een aandeel van 29,7% (151,9 miljoen euro). De omzet van Brantano steeg fors (+20,6%), die van Miss Etam ging lichtjes lager in vergelijking met 2017.

 

Ook de de brutobedrijfswinst (EBITDA) van de groep lag hoger en bedroeg 54,9 miljoen euro. Miss Etam en Brantano sloten 2018 af met een EBITDA van respectievelijk 4,9 miljoen euro (+9,6%) en 11,6 miljoen euro (een erg straffe +166,1%). De nettowinst van FNG Group steeg van 7,3 miljoen euro naar 11,5 miljoen euro.

 

CEO Dieter Penninckx is tevreden: “FNG haalt voor het eerst de omzetkaap van 500 miljoen euro en een EBITDA-niveau van meer dan 10% over de ganse groep. In niet-evidente marktomstandigheden zet FNG doelbewust haar koers verder.” Met volle focus op de verdere uitbouw van de ‘local heroes’ zoals Brantano en Miss Etam in de merkenportefeuille, met een doorgedreven aanpak van verticale integratie en synergierealisatie en met een helder digitaal plan in combinatie met ‘stenen’ winkels, boekt FNG mooie resultaten.”

 

Na de voorbije jaren zich vooral geconcentreerd te hebben op de integratie van de in 2016 overgenomen ketens Brantano en Miss Etam, wil FNG de groep de komende jaren nog verder uitbouwen en versterken via bijkomende overnames.