House of Fraser zet rem op groei Sports Direct

House of Fraser zet rem op groei Sports Direct
Shutterstock.com

Uit de voorlopige jaarresultaten van Sports Direct blijkt dat de integratie van House of Fraser weegt op de groep. Bovendien hangt het bedrijf een bijkomende rekening van 674 miljoen euro van de Belgische fiscus boven het hoofd.

 

Blok aan het been?

De totale opbrengsten van de Sports Direct-groep bedroegen het voorbije boekjaar 3,7 miljard pond (4,1 miljard euro), een stijging met 10,2%. De bruto bedrijfswinst (ebitda) lag echter 6% lager, vooral door de moeizame integratie van het vorig jaar overgenomen warenhuis House of Fraser. De gevolgen van die overname lagen trouwens ook aan de basis van de laattijdige presentatie van de jaarresultaten.

 

De oprichter van Sports Direct, Mike Ashley, zei dat het misschien wel een vergissing was om het failliete House of Fraser te kopen. "Met wat we nu weten, hadden we in augustus mogelijk een andere beslissing genomen", stelde hij nog. Het bedrijf wil verder ook geen prognose geven voor het lopende boekjaar, omdat House of Fraser heeft geleid tot grote onzekerheid over de toekomstige winstgevendheid van de hele groep.

 

Fiscale claim

Naast de problemen met House of Fraser, zal het Britse concern ook moeten ‘afrekenen’ met de Belgische fiscus. Sports Direct ontving de voorbije maand immers een betalingsverzoek ten belope van 674 miljoen euro. Het bedrag omvat zowel BTW, boetes als intresten.

 

De Belgische belastingdiensten stellen zich vooral vragen over de fiscale afhandeling van goederen die via België binnen de Europese Unie worden vervoerd. Sports Direct beklemtoont echter dat het niet om een definitieve aanslag gaat en dat het bedrijf zijn volledige medewerking zal verlenen aan het onderzoek.