Management mag aanblijven bij FNG

Enkele van de verschillende merken van retailer FNG

Er komt geen tijdelijke bewindvoerder of college van experten bij FNG: dat heeft de rechtbank van Mechelen beslist. De vakbonden hadden daarom gevraagd, maar ze krijgen nul op het rekest.

 

Aanvraag onontvankelijk

Het verzoek van de vakbonden om een college van experten aan te stellen als voorlopige bewindvoerders bij FNG is verworpen door de ondernemingsrechtbank van Mechelen. Die had zich tot vandaag tijd gegeven om een uitspraak te doen over die vraag, nadat de vakbonden voor externe bewindvoerders hadden gepleit. Ze deden dat omdat ze naar eigen zeggen geen vertrouwen meer hadden in de oprichters van de modegroep.

 

Ondertussen is weliswaar al een nieuw directiecomité samengesteld, zonder de oprichters van het bedrijf. Dat nieuwe team krijgt van de rechtbank nu het vertrouwen om de reorganisatie bij FNG zelf uit te voeren. De vraag van de vakbonden is daarbij onontvankelijk verklaard, laat de Brantano-moeder zelf weten in een persbericht. Ook op dezelfde vraag voorgelegd door een medewerker is de rechtbank niet ingegaan.