Modebedrijven moeten met de billen bloot in New York

davecsmith / Shutterstock.com

New York wil een unieke nieuwe wet uitvaardigen: alle grote modebedrijven die er kleding verkopen, moeten hun toeleveringsketens blootgeven en tonen welke inspanningen ze doen om hun milieu- en sociale impact te verbeteren.

 

Voor alle grote modemultinationals

In de staat New York ligt een wetsvoorstel op tafel om de negatieve ecologische en sociale impact van de mode-industrie terug te dringen. De 'Fashion Sustainability and Social Accountability Act' wil alle grote modebedrijven die er actief zijn, verplichten om minstens 50% van hun toeleveringsketen openbaar te maken. Ze moeten ook alle effecten ervan in kaart brengen, waaronder de broeikasuitstoot, het waterverbruik, de lonen van medewerkers en welke chemische stoffen ze gebruiken.

 

De wet slaat op alle modespelers die jaarlijks wereldwijd meer dan honderd miljoen dollar aan omzet genereren. Alle multinationals van LVMH tot Shein passeren dus de revue. Aan de wet is een jaar lang gewerkt en ze zal in het late voorjaar van 2022 definitief worden gestemd. “We willen alle grote kwesties aan elkaar koppelen en industriebrede normen creëren die echte veranderingen in de praktijk teweegbrengen”, zegt senator Alessandra Biaggi, initiatiefneemster van het voorstel.

 

Welke helft van de toeleveringsketen bedrijven moeten vrijgeven, specificeert de Fashion Act niet, maar ze roept merken wel op zich te focussen op gebieden met de grootste sociale en milieurisico's. Ook worden de modemerken verplicht een aantal algemene cijfers bekend te maken, zoals de totale productiehoeveelheid en de mediane lonen voor arbeiders. 

 

Eigen engagement verplicht

Het blijft niet bij transparantie alleen. New York legt zelf geen normen op, maar eist wel dat modebedrijven zichzelf – wetenschappelijk onderbouwde – doelen opleggen. Elk bedrijf zou concrete streefcijfers moeten voorleggen om de CO2-uitstoot te verminderen en jaarlijks moeten aantonen wat het doet om die te halen. Het wetsvoorstel verwacht bovendien concrete maatregelen te zien om sociaal verantwoord ondernemen te verankeren in het beleid en het management.

 

De procureur-generaal van de staat New York moet de wet gaan handhaven, maar ook consumenten kunnen overtreders aanklagen. Boetes, die kunnen oplopen tot 2% van de jaarinkomsten, worden verzameld in een gemeenschapsfonds voor milieuprojecten. Wel krijgen bedrijf in overtreding eerst nog drie maanden de tijd om hun fouten recht te zetten. Als de wet er zou komen, hebben de modemultinationals twaalf maanden de tijd om alle gevraagde informatie openlijk op hun website te zetten.