Primark pakt CO2-uitstoot aan

Primark winkel
Shutterstock.com

Primark heeft zich aangesloten bij het Fashion Charter van de Verenigde Naties (UNFCCC). De budgetmodeketen verbindt er zich toe om de uitstoot van broeikasgassen in zijn volledige waardeketen tegen 2030 te verminderen met 30%.

 

Hele waardeketen aanpakken

Door zich aan te sluiten bij het UNFCCC ondersteunt de modeketen de ambitie om tegen 2050 een netto-nul-emissie te bereiken en de uitstoot van zijn volledige waardeketen aan te pakken. Tegen 2030 wil het de volledige uitstoot alvast met 30% terugdringen.

 

Traditioneel deelt men de CO2-uitstoot op in een drietal ‘scopes’, waarbij scope 3 staat voor de uitstoot die vrijkomt buiten de eigen activiteiten. Voor Primark maakt deze scope 3 uitstoot het overgrote deel van zijn CO2-voetafdruk uit. Scope 1 en 2 hebben dan weer betrekking op de eigen activiteiten en de energievoorziening.

 

Engagementen

Primark heeft al diverse processen geïmplementeerd in zijn productie-, distributie- en winkelactiviteiten om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. In 2015 werd bijvoorbeeld een Energy Reduction Group opgericht om die tot doel had om energiebesparende initiatieven te ontwikkelen en uit te rollen in de winkels (scope 1 en 2).

 

Om nu ook de scope 3 uitstoot verder te verminderen heeft Primark diverse initiatieven genomen en gaat het een aantal engagementen aan.

 

  • Deze herfst verdubbelt de retailer het aantal met gerecyclede materialen gemaakte producten tot 40 miljoen items.

  • Primark zal de komende twee jaar 160.000 katoenboeren milieuvriendelijkere productietechnieken aanleren. Dit initiatief maakt deel uit van een opleidingsprogramma dat in 2013 gestart is.

  • De retailer schenkt sinds 2010 onverkochte goederen aan enkele goede doelen.

  • Primark wil een recyclingprogramma dat momenteel in Groot-Brittannië loopt en waarbij klanten items kunnen doneren uitrollen naar andere landen.

  • Verder wil de modeketen zijn leveranciers bijstaan in het terugdringen van het energieverbuik en het optimaliseren van verpakkingen.

 

“We zijn verheugd om lid te worden van het UNFCCC en verbinden ons er graag toe de uitstoot in onze waardeketen te verminderen. Als wereldwijde moderetailer zijn we gepassioneerd bezig met het vinden van oplossingen voor de uitdagingen van de klimaatverandering en beseffen we dat er zeker nog meer stappen gezet kunnen worden", zegt Katharine Stewart, directeur ethische handel en duurzaamheid.

 

Primark wil de extra kosten overigens niet doorrekenen aan zijn klanten en blijft vasthouden aan zijn lage prijzen. “Duurzame mode mag niet gepaard gaan met een hoog prijskaartje”, luidt het.