Staking bij H&M Logistics

Staking bij H&M Logistics in Ghlin

Donderdagmiddag hebben werknemers van het distributiecentrum van H&M in Ghlin (nabij Bergen) het werk neergelegd. Aanleiding voor de staking is onenigheid over een premie.

 

"Onhaalbare doelstellingen"

Met de staking wil het personeel zijn ongenoegen uiten over het voorstel van de directie in het kader van cao 90, die het toekennen van een jaarlijkse bonus regelt. "De werknemers weigeren zowel de criteria voor het verkrijgen van de bonus, voorwaarden die zij als onhaalbaar beschouwen, als de hoogte van de jaarlijkse bonus", zegt Patrick Salvi, regionaal secretaris van de socialistische vakbond SETCa.

 

Na een nieuwe vergadering besliste het personeel aan het eind van de middag om de actie vandaag verder te zetten. Deze staking zal uiteraard zijn weerslag hebben op de algemene activiteit van het bedrijf. Waarschijnlijk zullen goederen het logistieke centrum niet kunnen verlaten.

 

"Via deze actie wil het personeel van de medewerkers een duidelijk signaal naar het management sturen met het verzoek om meer respect en aandacht voor hen. De werknemers willen ook dat het management zijn personeelsbeleid en meer in het bijzonder zijn loonbeleid wijzigt. We wachten op nieuwe voorstellen van de directie die ons toelaten terug te keren naar de onderhandelingstafel en een nieuwe conventie te ondertekenen", besluit Salvi.