Waarom de tijd dringt bij FNG

Gevel van winkel Ellos in Zweden
Foto: Trygve Finkelsen / Shutterstock.com

(update) FNG schakelt snel: nog voor de vakbonden verdedigen waarom ze de directie weg willen, kondigt de Brantano-moeder een directiewissel aan. Waarom? Er zou dringend geld – en dus ook goodwill – nodig zijn om de wintercollecties te kunnen inkopen.

 

Proactieve directiewissel

Op maandag mochten de vakbonden bij de ondernemingsrechtbank van Mechelen bepleiten waarom ze niet verder willen met de directie van FNG en ze in plaats daarvan een college van (door de vakbonden gekozen) experten willen. Op 15 juli volgt de uitspraak van de rechtbank over de kwestie, bericht De Tijd.


Maar daar heeft het bedrijf niet op gewacht: al dit weekend kondigde de Brantano-moeder een herschikking van de managementtop aan. Voormalig VRT-baas Paul Lembrechts vervangt al na enkele weken transformatiemanager Yves Pollé, Nederlands directeur Richard Turk vervangt medeoprichter Manu Bracke en CFO Nathasja Van Bael krijgt een zitje in de directieraad in de plaats van Anja Daems.


De wissel moet de huidige impasse aan een versneld tempo doorbreken. Hoewel de vakbonden vasthouden aan hun idee van een expertencollege daarbovenop, noemen ze het een stap in de goede richting. Niet alleen bij de vakbonden overigens, ook bij de politieke instanties en de banken is nieuwe topman Lembrechts volgens De Standaard goed geïntroduceerd. En dat is nodig, want de tijd zou volgens insiders dringen om de collecties voor komende winter te kunnen betalen.

 

Geen greep op Ellos 

Komende woensdag weet de groep of ze bescherming tegen schuldeisers krijgt, maar dan moet er met de banken en de overheid onderhandeld worden over bijkomende financiering. Op dit moment zou die taak bijna volledig op de schouders rusten van bestuursvoorzitter Roald Borré. Gezien zijn dubbele rol als directielid van overheidsfonds PMV, waarvan FNG in het verleden eveneens financiering kreeg, is hij – zeker in de omstreden gesprekken rond staatssteun – wellicht niet de meest geschikte persoon.


Hoe toeschietelijk de banken zullen zijn, valt eveneens af te wachten. De grote Belgische en Nederlandse banken zouden er volgens De Standaard niet blij mee zijn dat FNG de overname van Ellos in een afgescheiden entiteit, FNG Nordic, heeft ondergebracht. Voor die overname wilden de banken geen extra geld lenen, waarna een nieuwe obligatie-uitgifte in Scandinavië werd opgezet. 


Bijgevolg kunnen de reguliere banken van het bedrijf zich niet als schuldeisers opgeven voor dit onderdeel, terwijl bij een eventueel faillissement net het meest te rapen zou vallen bij dochterbedrijf Ellos. Welke andere, afdoende garanties FNG de banken nu kan geven, zal de nieuwe directie moeten uitzoeken.