1 op 6 gemeentebesturen steunt pop-upwinkels

1 op 6 gemeentebesturen steunt pop-upwinkels

Pop-upwinkels zijn al lang geen uitzondering meer in het straatbeeld. Meer en meer gemeentebesturen verwelkomen ze als wapen om de winkelleegstand - zelfs al is dat maar tijdelijk - tegen te gaan: liefst 16% van hen komt zelfs met concrete steun op de proppen.

Al pop-upzaken in 1 op 4 steden en gemeenten

Een bevraging van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen leert dat er in een kwart van de 308 Vlaamse steden en gemeenten de afgelopen twee jaar één of meerdere pop-upzaken aanwezig zijn of waren.

 

Steeds meer stadsbesturen ondersteunen de pop-upinitiatieven actief, van het in kaart brengen van de leegstaande panden en overleggen met de eigenaar (16%) tot en met het geven van financiële bijstand in de vorm van een subsidie (4%) en/of materiële steun bij bijvoorbeeld de inrichting (3%). Zowat 38% van de lokale besturen die nu nog geen ondersteuning geven, is dat in de nabije toekomst wel van plan, zo leert het onderzoek nog.

 

"Dat steeds meer lokale besturen dergelijke pop-upinitiatieven ondersteunen, is logisch", zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. "De leegstand nam vorig jaar in ons land stevig toe. Nagenoeg 1 op de 10 handelspanden staat leeg. Bovendien vormen die leegstaande panden een smet op het blazoen van de steden en gemeenten. Pop-upzaken kunnen een krachtig wapen zijn om de leegstand in te dammen."

Tags: