Antwerpen zet in op herkenbare, compacte winkelgebieden

Antwerpen zet in op herkenbare, compacte winkelgebieden
Stad Antwerpen | Beeld: Farmboy

Het Antwerpse stadsbestuur wil een verder uitrafelen van zijn winkelgebieden tegengaan: clusteren wordt de regel, in bepaalde zones is er helemaal geen plaats meer voor detailhandel.

 

Duidelijk afgebakende winkelgebieden

Ook in een sterke winkelstad als Antwerpen krijgen sommige winkelgebieden het moeilijk en stijgt de leegstand. Daar wil het stadsbestuur wat aan doen: afgelopen vrijdag keurde het college een nieuwe beleidsnota goed die inspeelt op veranderingen in het winkelgedrag, zoals de opkomst van e-commerce en het belang van 'belevingswinkelen'. Volgens de nota hoort retail thuis in sterke, compacte en herkenbare winkelgebieden waarin verschillende functies verweven zijn. Verdere 'verlinting' of verspreide vestiging van nieuwe detailhandelsruimte is niet toegelaten: in winkelarme gebieden kan detailhandel enkel als ondersteunende functie en in bepaalde zones is dus helemaal geen plaats voor detailhandel.

 

"Het uitdijen van het winkelgebeuren zorgt ervoor dat er gaten ontstaan in onze winkelgebieden. Het gevolg is leegstand. De samenhang verdwijnt en dat heeft een negatieve impact op het winkelen", verklaart schepen van middenstand Koen Kennis aan Gazet van Antwerpen. "Dat uitrafelen willen we tegengaan door winkels te clusteren. We willen duidelijk afgebakende winkelgebieden. Een goed voorbeeld is de Kern in Wilrijk, waar je verschillende types winkels hebt. In de Herentalsebaan en de Bredabaan gaan we op termijn inkrimpen. We gaan investeerders en eigenaars in de richting duwen van de winkelzones."

 

De stad zet daarnaast in op centrummanagement en wil de administratieve belasting van handelaars inperken. Een gedifferentieerd mobiliteitsbeleid moet elke winkelkern vlot en comfortabel op een multimodale manier bereikbaar maken. "Deze beleidsnota brengt de uitdagingen waarmee onze handelaars vandaag geconfronteerd worden helder in beeld, en hoe we daarop als stad samen met de sector kunnen reageren. Ook de manier waarop we de gevolgen van de coronacrisis voor Antwerpen aanpakken, past binnen de krijtlijnen van deze nota. Ik kijk de toekomst van de Antwerpse detailhandel alvast met vertrouwen tegemoet", aldus Kennis. De nieuwe beleidsnota wordt nog ter goedkeuring voorgelegd op de gemeenteraad van 27 april. Daarna is hij te raadplegen op www.ondernemeninantwerpen.be.