Bouwvergunning Uplace vernietigd

Foto Uplace

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de stedenbouwkundige vergunning vernietigd voor winkelcentrum Uplace in Machelen. Dat is de ‘finale doodsteek’ volgens tegenstanders, maar de projectontwikkelaar zet door.

 

Geen verrassing

Milieuorganisaties Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en Bral melden het nieuws tevreden in de pers: “Deze finale doodsteek voor een achterhaald project is erg goed nieuws. Wij hebben ons van bij het begin tegen Uplace verzet. Een groot shoppingcentrum op een pure autolocatie is niet te rijmen met de uitdagingen inzake luchtvervuiling, klimaat, verkeer en ruimtelijke ordening.”

 

Maar volgens Uplace is de uitspraak geen verrassing, wel een logisch gevolg van een eerdere vernietiging van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Sindsdien werd het project – in een afgeslankte versie – doorgeschoven naar de gemeente Machelen, die wel voorstander is. Het bedrijf van Bart Verhaeghe “blijft bereid om een trekkersrol op te nemen voor de sociaal-economische herontwikkeling van de oude industrieterreinen in Machelen”, luidt het. Dat is ook geen verrassing: volgens de krant De Tijd heeft Uplace de afgelopen jaren al 87 miljoen euro geïnvesteerd in het controversiële winkelproject.