Broeklin vindt steun bij “coalitie” met Ben Weyts en Unizo

Foto's: Broeklin

Broeklin, de opvolger van het Uplace-project in Machelen, vormt een “coalitie voor de relance”. Met de uitgesproken steun van onder meer Unizo en Vlaams minister Ben Weyts hoopt het vastgoedproject dit voorjaar eindelijk zijn vergunning binnen te halen.

 

Collectieve steun

Broeklin, het project voor een circulaire werk- en winkelwijk in de Brusselse Kanaalzone, heeft een coalitie van voorstanders rond zich kunnen scharen. Die zogenoemde “coalitie voor de relance” moet duidelijk maken dat er een breed maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak is voor de nog steeds omstreden opvolger van Uplace. Zo uitten de steden Vilvoorde en Leuven recent nog scherpe kritiek, ook nadat het project de parking verkleinde en meer stimulansen voor openbaar vervoer voorzag.


“Tijdens een twee jaar durend continu overleg is rond dit maatschappelijk project een brede coalitie ontstaan uit diverse milieus: ondernemers, sociaaleconomische organisaties, de milieubeweging, de middenstand, de culturele sector, de academische wereld, etc. Zij wensen vandaag hun collectieve steun uit te spreken en de overheden te vragen om deze relance van onderuit mogelijk te maken”, klinkt het bij de vastgoedontwikkelaar.

 

“Tijd om vaart te maken”

Belangrijke medestanders zijn alvast Vlaams minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts en Unizo. Die laatste zelfstandigenorganisatie was eerst sterk tegen Uplace gekant, maar is nu wel helemaal overtuigd van de nieuwe plannen. Broeklin ligt volgens gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche “ver weg van een traditioneel shoppingcenter”, met een nieuwe focus op de maakindustrie en circulaire economie.


“Het is tijd om vaart te maken in dit dossier en om de vergunningen af te leveren”, klinkt de oproep bij monde van Voka-topman Hans Maertens luid en duidelijk. “Broeklin zal een verloederd stuk niemandsland doen uitgroeien tot een duurzaam referentieproject in Vlaanderen en daarbuiten. Voka ziet in Broeklin een uithangbord van de relance na corona.”


De coalitie is net nu in het leven geroepen omdat de Vlaamse Regering de vergunningsaanvraag dit voorjaar behandelt. De initiatiefnemers beseffen bovendien dat er “nog enkele bezorgdheden opdoken tijdens het openbaar onderzoek”. Het is dus het uitgelezen moment om de politieke druk op te voeren. Architect Alexander D’Hooghe rekent vervolgens op een bouwtijd van twee jaar. Ontwikkelaar Uplace pompt zelf 500 miljoen euro in het project.