Omvormen winkelpand tot woning wordt voordeliger

Omvormen winkelpand tot woning wordt voordeliger

Wie boven een winkel een woning maakt, kan voortaan vijf jaar vrijstelling van onroerende voorheffing krijgen. Met die maatregel wil minister Bart Tommelein de winkelleegstand verder aanpakken. 

 

Vijf jaar fiscale vrijstelling

Op de laatste ministerraad van 2017 is besloten de wetgeving uit te breiden die het mogelijk maakt om vrijstelling van onroerende voorheffing te krijgen wanneer een leegstaand winkelpand wordt omgevormd tot woning. Tot nu toe konden eigenaren drie jaar lang vrijstelling van onroerende voorheffing aanvragen als ze een winkelpand omvormen tot woning in een winkelarm gebied of als ze in een winkelkern een woning maken boven een winkel. Die regeling wordt nu versoepeld en de vrijstelling geldt voortaan vijf jaar lang. 

 

De voorwaarden waaraan het pand moesten voldoen om in aanmerking te komen zijn afgeschaft, omdat er te weinig beroep op werd gedaan. Jaarlijks kwamen er 30 à 40 aanvragen binnen, waarvan slechts een tiental werden goedgekeurd, volgens Tommelein omdat de voorwaarden te streng waren. Zo moest minstens 50% van de oppervlakte van het pand uit winkel bestaan en vielen gebouwen uit meerdere bouwlagen zo uit de boot. 

 

Extra leven in de buurt en meer veiligheid

Unizo toont zich alvast tevreden over de maatregel. "Bij Unizo ijveren we al decennialang voor initiatieven om het wonen boven winkels in onze handelskernen te bevorderen", zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche. "Door wonen, werken en winkelen in onze centra samen te brengen, zorg je voor extra leven in de buurt én voor meer veiligheid, ook na het sluitingsuur van de winkels. We juichen deze regeringsmaatregel dan ook toe.”

 

De zelfstandigenorganisatie beseft, naar eigen zeggen, ook dat lang niet alle leegstaande winkels nog opnieuw door handelaars zullen worden ingenomen. “Maar als het deze regering menens is met het versterken van onze kernen, moet ze consequent zijn en tegelijk stoppen met het toekennen van vergunningen aan megashoppingcomplexen buiten de kernen, zoals Uplace", klinkt het waarschuwend. 

 

Toch liever Integraal Handelsvestigingsbeleid 

In die context herinnert Unizo de regering ook aan het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid (IHB), dat de voorbij zomer in werking is getreden maar dat in de praktijk nog geen uitvoering kreeg. Het nieuwe decreet bakent winkelkerngebieden duidelijker af en bepaalt onder meer de maximale concentratie van activiteiten.

 

Zolang het Integraal Handelsvestigingsbeleid niet in de praktijk wordt omgezet, blijven maatregelen zoals de fiscale vrijstelling een doekje voor het bloeden, menen specialisten in De Standaard.

Tags: