Raad van State schorst GRUP voor Uplace niet

Raad van State schorst GRUP voor Uplace niet

De Raad van State is niet ingegaan op de vraag van drie vastgoedvennootschappen om het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor het reconversiegebied Vilvoorde-Machelen te schorsen. Voor het winkelcentrum dat Uplace daar plande, betekent dit dat een bijkomende hindernis is genomen.

'Uplace benadeelt andere eigenaren'

De schorsing was gevraagd door de nv Bosstraat, de nv Woluwe Viaduct en de nv Iret Development. De eerste twee zijn eigenaar van een perceel op de voormalige Renault-site in het gebied, de derde werd door hen gevraagd om de percelen aan de noordelijke zijde van het viaduct van Vilvoorde te ontwikkelen.


De vastgoedondernemers voelden zich benadeeld door de komst van het Uplace-project in het gebied. Ze wijzen er op dat de stedenbouwkundige voorschriften voor het projectgebied maximale ontwikkelingsvoorwaarden opleggen inzake te ontwikkelen vloeroppervlaktes. Door een groot deel hiervan al toe te kennen aan Uplace, zouden de kansen voor de andere eigenaars worden beperkt.

 

Voorts zou de verwachte verkeersdrukte de ontsluiting van de percelen van de andere ontwikkelaars bemoeilijken en er zou een waardedaling zijn op hun gronden, indien ze reeds zouden starten met bouwen vooraleer de Raad van State zich ten gronde kan uitspreken over het hele dossier.

 

Uplace: 'Anderen hebben slechts hypothetisch project'

Uplace en haar aanverwante bedrijven Ustop, Udrive, Uwork en Ustay - die in het geding zijn tussengekomen - verwerpen die stelling. Ze vinden dat de bestemmingsvoorschriften van het gebied eigenlijk de belangen van de andere vastgoedgroepen dienen omdat die nu hun percelen kunnen ontwikkelen.

 

Bovendien bestrijden ze de directe belangen van de eisers, aangezien die volgens hen slechts een “virtueel” en “volkomen hypothetisch” project hebben, waarvan welgeteld drie foto’s blijken te bestaan.

 

Klacht ingetrokken

De Raad van State heeft in kort geding de eis om het ruimtelijk uitvoeringsplan te schorsen uiteindelijk verworpen. Het rechtscollege oordeelde dat de drie eisers geen moeilijk te herstellen nadeel konden aantonen. Het niet kunnen uitvoeren van projecten behoort tot de normale bedrijfsrisico’s van vastgoedondernemingen, zegt de Raad.

 

Bovendien hebben de eisers ook hun verzet tegen de toekenning van een bouwvergunning aan Uplace ingetrokken. Daardoor kunnen de redenen die hierin werden aangehaald niet meer worden gebruikt om het uitvoeringsplan te laten schorsen.

 

Het wordt nu wachten op de uitspraak ten gronde over het dossier. Onder meer de gemeentebesturen van Vilvoorde en Leuven, evenals een aantal milieubewegingen, hebben de vernietiging van het ruimtelijk uitvoeringsplan gevraagd. De uitspraak hierover kan nog enkele maanden op zich laten wachten.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met de redactie​


Uplace nog steeds niet opgegeven

19/01/2018

Uplace is nog niet van plan om de handdoek in de ring te werpen en is in samenspraak met de gemeente Machelen op zoek naar oplossingen om het winkelcentrum toch nog een plaats te geven.

Winkelcentra AG Real Estate sluiten jaar positief af

17/01/2018

De zeven winkelcentra van vastgoedgroep AG Real Estate hebben het voorbije jaar iets meer bezoekers over de vloer gehad dan in 2016. Dat was met name te danken aan een sterke prestatie van het Brusselse City2.

Vijf procent meer bezoekers voor Waasland Shopping Center

15/01/2018

Waasland Shopping Center mocht in 2017 5% meer bezoekers verwelkomen, goed voor 6,34 miljoen bezoekers in totaal. Die klanten kwamen ook steeds vaker van ver.

Vastned Retail wil Belgische tak van de beurs halen

15/01/2018

Het Nederlandse vastgoedbedrijf Vastned Retail wil zijn Belgische tak van de Brusselse beurs halen. Het bezit momenteel al 65,5 procent van de aandelen van Vastned Retail Belgium en wil nu ook de rest overnemen.

Unizo waarschuwt E40-gemeenten voor plannen outletcenter

11/01/2018

Tal van Oost-Vlaamse gemeentebesturen hebben van Unizo Oost-Vlaanderen een brief in de bus gekregen waarin de ondernemersorganisatie waarschuwt voor de komst van een groot outletcenter langs de E40. “Dit bedreigt de lokale handel”, klinkt het.

Opnieuw twee vergunningen Driespoort Shoppingpark vernietigd

05/01/2018

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft opnieuw twee bouwvergunningen voor het Driespoort Shoppingpark in de vuilnisbak gekieperd. De uitbaters van het winkelcentrum stellen echter dat het nog steeds volledig vergund is.

Back to top