Topoverleg leidt tot laatste strohalm voor Uplace

Topoverleg leidt tot laatste strohalm voor Uplace

Na maanden van geheim overleg is er een nieuw plan op tafel gekomen om de bouw van Uplace toch te laten doorgaan. Het nieuwe voorstel is een verwaterde versie van de oorspronkelijke plannen.

Raad van State

Momenteel wordt er nog gewacht op een arrest van de Raad van State, dat een uitspraak moet doen over het ruimtelijk plan van de zone Vilvoorde-Machelen. Als dat in de prullenmand verdwijnt, dan is de kans dat Uplace er nog komt bijna nihil. Mits een akkoord tussen de verschillende spelers in het dossier, kan de klacht bij de Raad van State mogelijk wel nog worden ingetrokken.

 

Daarom heeft economieminister Philippe Muyters gewestelijk topambtenaar Wim Van Asschot de voorbije maanden laten onderhandelen met de mensen achter Uplace en de grootste tegenstanders van het project. Zo wil de regering volgens De Tijd ook aan Uplace tonen dat het al het mogelijke heeft gedaan om het project te laten slagen, om zo schadeclaims te vermijden.

 

Een derde minder oppervlakte

In het nieuwe plan wordt Uplace met maar liefst een derde verkleind. De belangrijkste verandering is dat het hotel volledig geschrapt wordt, maar ook 70% van de kantoorruimte en 10% van de winkelruimte verdwijnt. Uplace heeft zich al akkoord gesteld met het nieuwe ontwerp, omdat het beseft dat het originele idee er nooit zal komen. Het is nu nog afwachten of alle tegenstanders akkoord zullen gaan met de verwaterde vorm van Uplace. Momenteel klinkt er echter nog steeds niet veel enthousiasme van hun kant.

 

Mogelijk worden Uplace en het Eurostadion, dat door de UEFA al werd geschrapt als stadion voor het EK 2020, aan elkaar gekoppeld. CD&V is immers niet te vinden voor Uplace, terwijl de N-VA, coalitiepartner van CD&V in de Vlaamse regering, dan weer een felle tegenstander is van het Eurostadion. Omdat het stadion geen dienst meer moet doen voor het EK kan het aantal zitjes van het stadion verlaagd worden, wat de impact op de mobiliteit moet verkleinen.