Uplace tevreden ondanks bezwaren Raad van State

Uplace tevreden ondanks bezwaren Raad van State

(update) De Raad van State heeft bezwaren bij de nieuwe ruimtelijke plannen rond het veelbesproken winkelcomplex Uplace. Maar terwijl oppositie, Unizo en NSZ vragen om het dossier definitief af te voeren, reageert Uplace zelf tevreden.

Raad van State: "Niet bevorderlijk voor de rechtszekerheid"

De Raad van State heeft ernstige bezwaren bij de nieuwe ruimtelijke plannen die de Vlaamse regering heeft uitgewerkt voor het winkelcomplex Uplace. Dat staat te lezen in een advies dat persbureau Belga heeft kunnen inkijken.

 

Die plannen, die de regering begin december goedkeurde, voorzien twee extra mobiliteitsvoorwaarden, met name garanties voor het geplande GEN-station (aan de Kerklaan) en de pendelbusverbinding van De Lijn. Mobiliteitsvoorwaarden opleggen op zich is geen probleem, stelt het rechtscollege nu in een advies, maar zeggen dat men zal terugkeren naar bestaande plannen indien de mobiliteitsvoorwaarden tegen eind 2017 niet vervuld zijn, vormt wél een juridisch probleem. Het is namelijk volledig in de strijd met de Codex Ruimtelijke Ordening.

 

De Raad van State heeft nog meer opmerkingen bij de werkwijze van de regering. Zo is het niet uitgesloten dat bepaalde onderdelen al wel voor eind 2017 in werking treden, maar nadien opnieuw "buiten werking treden" als niet aan de eerder genoemde voorwaarden is voldaan. Daarnaast noemt het hoogste rechtscollege de gebruikte methode "niet bevorderlijk voor de rechtszekerheid".

 

Oppositie: "Uplace definitief afserveren"

Daarmee ligt de bal terug in het kamp van de politiek. Het is vooralsnog afwachten hoe de Vlaamse regering zal reageren op het advies. Dat de Raad Van State opmerkingen heeft, hoeft overigens niet te betekenen dat automatisch alle plannen van tafel zijn geveegd. Al eist de oppositie - Groen en SP.A - intussen nog maar eens "het definitief afserveren van Uplace".

 

Vraag is hoe de meerderheid zal reageren. Tijdens het debat in het Vlaams Parlement bleek vorige maand dat eigenlijk alleen de N-VA het project nog echt verdedigt. Bij CD&V en Open VLD zijn er parlementsleden die het dossier mee hebben goedgekeurd, maar die eigenlijk hopen dat Uplace er niet komt.

 

"Uplace is een achterhaald project. Het staat haaks op het actuele Vlaams beleid dat handelskernen in steden wil versterken", zei de liberaal Bart Somers. CD&V-fractieleider Koen Van den Heuvel had het over een "uitloper van een beleid dat in het verleden werd gevoerd" en uitte al luidop twijfel of het project in zijn huidige vorm de eventuele toets van de Raad van State zou doorstaan. "Indien niet, is het over en uit. Een herhaling van de Uplace-saga is geen optie.", klonk het toen.

 

Unizo en NSZ: "Plannen afvoeren"

"Het dossier Uplace rammelt juridisch langs alle kanten. We zeggen dat al vanaf het begin. Het advies van de Raad van State bewijst dit wederom", reageert Unizo-topman Karel Van Eetvelt. De ondernemersorganisatie ziet in het advies een bevestiging dat "de regering de plannen voor Uplace maar best diep in de kast opbergt". Naast de juridische onregelmatigheden in het dossier, stoort Unizo zich vooral aan de impact die Uplace op de kleinhandel in de kernen zal hebben en aan het verkeersinfarct dat het project zal veroorzaken.

 

Eenzelfde klok bij het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen: "Dit dossier is al op zoveel juridische tegenkanting gestoten dat het moeilijk houdbaar blijft", zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. "Het is nu al de zoveelste keer dat Uplace terug naar af wordt geserveerd. Tijd om de stekker er definitief uit te trekken, want dit dossier is totaal niet meer geloofwaardig en wordt door haast iedereen weggehoond."

 

Uplace: "Geformuleerde opmerkingen perfect oplosbaar"

Toch reageert Uplace zelf tevreden op het advies in zijn totaliteit. "Alle geraadpleegde juridische en planologische experten zijn het erover eens dat dit een zeer grondig en kwaliteitsvol advies is, dat de door de Vlaamse Regering gekozen oplossingen ononwonden bevestigt. Er worden een paar bedenkingen geformuleerd om het werk van 3 december enkel nog beter te maken. Bovendien bevestigen ze dat de opmerkingen door de Vlaamse regering perfect kunnen worden opgelost", laat de groep weten in een persbericht.

 

Ook Jan Bouckaert, partner bij het advocatenkantoor Stibbe en raadsman van Uplace, kon het advies inkijken: "Het is normaal dat de afdeling Wetgeving van de Raad van State suggesties en aanbevelingen formuleert. Dat is net haar taak. Dit advies aan de Vlaamse regering is goed onderbouwd. Het komt de Vlaamse regering nu toe om aan die suggesties en aanbevelingen een passend gevolg te geven. Er staat in het advies alvast niets dat een goedkeuring van het GRUP, al dan niet na het doorvoeren van enkele technische aanpassingen, zou belemmeren."

 

Uplace wijst er fijntjes op dat het "advies van de Raad van State over de volledige reconversiezone" gaat en "geen enkele inhoudelijke uitspraak over Uplace an sich" doet. Wie gedacht had dat topman Bart Verhaeghe de handdoek in de ring zou gooien, weet intussen wel beter.

Tags: