Uplace-topman haalt uit naar tegenstanders

Uplace-topman haalt uit naar tegenstanders

UplaceUplace-voorzitter Bart Verhaeghe heeft donderdag op een persconferentie - en 's avonds ook nog eens op televisie in Terzake - zwaar uitgehaald naar al wie de voorbije dagen en weken kritiek had op het grote winkelcomplex dat in Machelen zou komen. Uplace ijvert al sinds 2007 voor het megacomplex op de site van de vroegere Renault-fabriek en is naar eigen zeggen "verbaasd over sommige reacties". 


Alle vergunningen binnen op één na

Na jaren van voorbereiding zijn intussen alle vergunningen binnen, op de milieuvergunning na. Sinds de Vlaamse Regering eind oktober een bouwvergunning afleverde, bleef het echter protesten regenen tegen het project. De steden Leuven en Vilvoorde, het Brussels gewest en ondernemersorganisatie Unizo haalden uit naar het project. Mobiliteitsorganisatie Touring waarschuwde eerder al dat het aantal verliesuren op de Brusselse ring jaarlijks met 424 zou toenemen en dat de dagelijkse files ongeveer 4 kilometer langer zouden worden. Ook politieke partijen als Groen! en sp.a zijn gekant tegen het project.

 

Jan Van Lancker, CEO van Uplace, wees er echter op dat "alle belanghebbenden hun zegje hebben kunnen doen en dat alle voor- en nadelen zijn afgewogen, waarna op meerdere overheidsniveaus beslissingen zijn genomen." Alles samen is het project 8 keer "aan de burger voorgelegd", hebben "18 instanties een advies uitgebracht" en zijn de resultaten van al die democratische procedures "opgenomen en verwerkt in de uiteindelijke plannen". "En toch worden we nu met een aantal potentaten geconfronteerd die denken dat ze boven de wet staan", aldus voorzitter Bart Verhaeghe, ook bekend als topman van Club Brugge (waar hij eveneens tracht een nieuwe voetbaltempel annex winkelcomplex uit de grond te stampen).

Onderwerp van debat in Vlaams Parlement

UplaceIn het Vlaams Parlement werd minister-president Kris Peeters (CD&V) diezelfde namiddag aan de tand gevoeld over het dossier, en vooral dan over de onenigheid binnen zijn regering over Uplace. Viceminister-president Ingrid Lieten (sp.a) zaaide verwarring toen ze in Knack stelde dat minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) de bouwergunning weliswaar had meegedeeld maar dat de Vlaamse regering "nog helemaal niets beslist" heeft.

 

Peeters ontkende echter elke onenigheid: "De bouwvergunning is een zuiver juridische bevoegdheid van minister Muyters, maar die heeft dat als mededeling aan de hele Vlaamse regering voorgelegd. En de hele Vlaamse regering heeft deze mededeling goedgekeurd." Peeters is dan ook niet van plan om het Uplace-initiatief te laten varen: "De stappen worden gezet zoals ze zijn gezet." Net als Open VLD en N-VA hamerde hij op het belang van rechtszekerheid voor ondernemers en benadrukte hij dat de beslissing al door de vorige regering was genomen: "Onder deze legislatuur gebeurt eigenlijk nog slechts de juridische en procedure afwikkeling", aldus nog de regeringsleider.

Milieuvergunning (nog) geen uitgemaakte zaak

Kris Peeters ontkende wel dat Vlaanderen Uplace zou verzekerd hebben dat de milieuvergunning er sowieso komt, ondanks de weigering van de Vlaams-Brabantse bestendige deputatie. "De betrokken minister en de geëigende procedures zullen worden gerespecteerd. Dit zal in alle onafhankelijkheid gebeuren." Hij benadrukte voorts dat Uplace zich hoe dan ook strikt zal moeten houden aan de opgelegde maatregelen om de impact op de omgeving te temperen.

 

Eerder raakte al bekend dat zowel Leuven als Vilvoorde naar de Raad van State trekken tegen de afgeleverde bouwvergunning. Beide steden vrezen de negatieve gevolgen van dit gigantische project voor de eigen middenstand: "Wie bij zijn verstand is, weet dat dit in een straal van 30 km gevolgen zal hebben", sneerde Leuvens burgemeester Louis Tobback (sp.a) eerder.

 

Uplace-voorzitter Verhaeghe, die naar eigen zeggen "op" is, is in elk geval niet van plan de strijd te staken: "De investering van 600 miljoen komt er." Op de vraag wanneer dan wel, durft vandaag echter niemand nog een antwoord te geven...

 

Tags: