Vastgoedsector bereid om deel winkelhuur kwijt te schelden

Vastgoedsector bereid om deel winkelhuur kwijt te schelden
Shutterstock.com

De Belgische beroepsvereniging van de vastgoedsector (UPSI-BVS) pleit voor solidariteit met handelaars die hun winkel moeten sluiten: "Scheld voor winkeliers in moeilijkheden de helft van twee maanden huur kwijt en geef uitstel van betaling."

 

Vrijblijvende richtlijn

De afgelopen weken lieten verschillende winkelketens al weten dat ze de huur van hun winkelpanden niet kunnen betalen, zolang de winkels verplicht gesloten blijven in de strijd tegen het coronavirus. Zowel handelsfederatie Comeos als Retail Forum Belgium drongen daarbij aan op maatregelen wegens overmacht. Aanvankelijk reageerden sommige vastgoedeigenaars erg gepikeerd op wat ze "dreigend éénrichtingsverkeer" noemden, maar nu ziet UPSI-BVS dat de situatie niet langer vol te houden is.

 

De organisatie stelt voor om de verschuldigde vaste huurprijzen voor april en mei voor de helft (50%) kwijt te schelden aan huurders die in financiële moeilijkheden geraken. De richtlijn is niet van toepassing op huurders met een voldoende grote financiële buffer: die moeten de overeengekomen huur blijven betalen. Voor het deel van de huurgelden dat niet kwijtgescholden wordt, stelt UPSI-BVS een uitstel van betaling voor tot uiterlijk 31 december 2020. Het gaat om een vrijblijvende richtlijn: retailers en eigenaars zullen onderling tot akkoorden moeten komen, rekening houdend met de specificiteit van elk huurcontract.

 

"Zuurstof geven aan winkels"

De vastgoedsector verwacht ook een bijdrage van de verschillende overheden in ons land: enerzijds via een vrijstelling van onroerende voorheffing en andere belastingen en taksen, anderzijds door een garantiefonds in het leven te roepen om het uitstel van betaling op te vangen, dat veel winkeluitbaters zullen vragen. Aan de banken vraagt UPSI-BVS om een vrijstelling te voorzien in de interestlasten voor de verhuurders van winkelpanden voor de betreffende periodes.

 

"We dringen er bij onze leden op aan om solidair te zijn met de winkeliers in de detailhandel, die midscheeps getroffen wordt door de coronacrisis. Met de inspanningen willen we opnieuw zuurstof geven aan onze winkels. In deze moeilijke tijden moeten we een collectieve inspanning leveren. We moeten onze economie dezer dagen steunen, niet ten gronde richten", zegt CEO Olivier Carrette. "Alleen door gezamenlijke inspanningen komen we hier met z’n allen sterker uit."