Vilvoorde en Leuven verzetten zich tegen Broeklin-project

Broeklin

Broeklin, de circulaire werkwinkelwijk die projectontwikkelaar Uplace wil realiseren in Machelen, stuit alsnog op hevige tegenkanting van de steden Vilvoorde en Leuven.

 

"Oude wijn in nieuwe zakken"

Tot  donderdag konden partijen bezwaar aantekenen tegen de omgevingsvergunning die Uplace vorig jaar aanvroeg. In die aanvraag had de projectontwikkelaar zijn plannen bovendien gewijzigd, onder meer door het schrappen van 500 parkeerplaatsen. Een ‘tijdelijke parkeerruimte’ zou op termijn dan weer omgebouwd worden tot kmo-zone. Daarmee wilde Uplace tegemoet komen aan eerdere grieven tegen het project.

 

Hoewel het er de voorbije weken naar uitzag dat iedereen vrede kon nemen met de nieuwe plannen, duikt er in nu toch opnieuw weerstand op. De Vilvoordse burgemeester Hans Bonte noemt het project met zijn 4.500 parkeerplaatsen een “autoparkeermagneet”. Zijn stad heeft dan ook een kritisch advies ingediend tegen Broeklin, schrijft De Tijd. Bonte wil met name dat de geplande tijdelijke parking meteen uit de plannen wordt geschrapt.

 

In Leuven klinkt de kritiek nog een stuk fundamenteler. “Het hele Broeklin-verhaal dreigt oude wijn in nieuwe zakken te worden”, zegt de Leuvense schepen van Handel Johan Geleyns. “Wij verzetten ons tegen het zonder meer nieuwe handelsruimtes aanbieden, omdat er elders al zoveel leegstand is.”

 

"Leuvens beleid faalt"

Vooral het verzet van Leuven komt als een verrassing voor Uplace-CEO Jan Van Lancker. De studentenstad diende immers geen bezwaar in bij het eerste openbaar onderzoek. “We hadden eerder overleg met Leuven en daar viel geen kritische nooit. Ik weet niet waar dit vandaan komt.”

 

Volgens de topman slaagt Leuven er niet in om meer retailers aan te trekken, omdat de stad niet goed bereikbaar is. “Leuven staat leeg, en dat zonder Uplace”, zegt Van Lancker. “Het stadsbestuur is protectionistisch en zoekt constant naar een externe vijand.”

 

Andere belanghebbenden hebben intussen hun verzet tegen Broeklin wél laten varen. De werkwinkelwijk kreeg intussen de steun van Unizo en de Bond Beter Leefmilieu, en ook de provincie Vlaams-Brabant gaf een positief advies. Of Broeklin een omgevingsvergunning krijgt, hangt uiteindelijk af van de Vlaamse ministers van Omgeving Zuhal Demir en Economie Hilde Crevits.