Voorlopig geen retailpark in Kampenhout-Sas

Shoppers retailpark
Shutterstock.com

Het winkelcomplex dat projectontwikkelaar MG Real Estate wil bouwen op de site van witloofveiling Belorta in Kampenhout, krijgt geen omgevingsvergunning. Omliggende gemeenten reageren opgelucht, maar een nieuwe aanvraag volgt wellicht snel.

 

“Mini-Uplace”

De raad voor vergunningsbetwistingen heeft de omgevingsvergunning vernietigd voor het geplande complex aan Kampenhout-Sas, een project waarover al bijna vier jaar gediscussieerd wordt. MG Real Estate wil er een retailpark van 14.000 m² aanleggen voor middelgrote tot grote winkels, waaronder een supermarkt. Die plannen stuiten op bezwaren van de gemeenten Boortmeerbeek, Haacht en Leuven, en van Unizo. Zij vrezen dat een “mini-Uplace” de verkeersdruk en de leegstand in de regio nog zal verergeren.

 

"In Leuven hebben we voldoende winkeloppervlakte, we willen vooral kernversterkend werken, niet in de periferie", zegt Leuvens schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V) aan De Standaard. Maar hij beseft ook: "We wonnen een veldslag, niet de oorlog." De projectontwikkelaar geeft zich namelijk nog niet gewonnen en wil binnen de zes maanden opnieuw een dossier indienen. Of die nieuwe poging veel kans maakt, is onduidelijk: in elk geval argumenteert de raad voor vergunningsbetwistingen dat het project in strijd is met het provinciale beleid om grootschalige kleinhandel te concentreren.

 

Unizo pleit in een persbericht voor een duurzamer project dat beter past in de omgeving. Het aandeel klassieke retail in de plannen is volgens de zelfstandigenorganisatie veel te groot: "Zeker sinds de uitbraak van corona is de druk op de klassieke retail nóg groter geworden, wat naar verwachting zal leiden tot nog meer leegstand, ten koste van gemeentekernen, die we net maximaal moeten versterken, door er zoveel mogelijk functies samen te brengen", vindt Elke Tielemans, directeur van Unizo Vlaams-Brabant & Brussel. Zij wil in overleg gaan met de projectontwikkelaar en alle andere stakeholders over een alternatief project.