Winkelpark N60 in Oudenaarde mag (nog) niet uitbreiden

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de vergunning voor de uitbreiding van Winkelpark N60 vernietigd. Dat gebeurde op vraag van de stad Oudenaarde, die een verbeten strijd voert om de handel in het centrum te beschermen.

 

Bedreiging voor binnenstad?

De saga rond het retailpark van projectontwikkelaar Philippe Branteghem sleept al enkele jaren aan. De ambitie om het project aan de Westerring uit te breiden met 6.000 m² bijkomende winkelruimte stuit op bezwaren van de stad Oudenaarde: het stadsbestuur wil immers volop inzetten op de heropleving van het handelsleven in de stadskern, die met flink wat leegstand kampt. Er mogen daarom geen nieuwe winkels langs de N60 bijkomen.

 

Ondanks de weigering door de stad kreeg het retailpark echter wél – zelfs tot twee keer toe – een vergunning van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. Begin dit jaar tekende het stadsbestuur van Oudenaarde daartegen bezwaar aan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. In een arrest van 6 augustus heeft die de vergunning van de provincie vernietigd. De deputatie van de provincieraad moet nu binnen de vier maanden een nieuwe beslissing nemen.

 

De projectontwikkelaar heeft altijd volgehouden dat zijn retailpark geen bedreiging vormt voor de handel in de binnenstad. Uit een enquête is gebleken dat een grote meerderheid van de plaatselijke bevolking positief staat tegenover de uitbreiding. Winkelpark N60 is 14.000 m² groot en heeft onder zijn huurders bekende namen als Brantano, Cassis/Paprika, JBC, Krëfel, LolaLiza, Torfs en ZEB.