Blokker Holding boekt recordverlies maar ziet beterschap

Blokker Holding boekt recordverlies maar ziet beterschap

Blokker Holding rapporteert voor het afgelopen boekjaar een verlies van 344 miljoen euro. Dat negatief resultaat is grotendeels het gevolg van hoge eenmalige herstructureringskosten, zegt het concern. De uitrol van de nieuwe strategie ligt op schema.

 

Voorzichtige signalen

Dat 2017 als gevolg van de strategiewijziging een ‘teleurstellend’ financieel jaar zou worden, had de holding al eerder aangekondigd. Het nettoverlies van 344 miljoen euro omvat voor 154 miljoen euro eenmalige kosten die gepaard gaan met de ingezette herstructurering. De omzetdaling van 1,965 miljard in 2016 naar 1,583 miljard in het afgelopen jaar, is echter niet enkel te verklaren door het wegvallen van de verkochte ketens en door winkelsluitingen, maar is ook het gevolg van tegenvallende commerciële resultaten.
 

Wel werden in het laatste kwartaal van 2017 de eerste positieve gevolgen van de nieuwe strategie zichtbaar bij Blokker Nederland. Het bezoek aan de winkels neemt toe en ook de conversie ontwikkelt zich positief. De in maart 2018 aangekondigde integratie van Blokker met Nextail geeft de online groei een extra impuls. De online verkopen bij Blokker in Nederland maken nu 15% uit van de totale omzet. Michiel Witteveen, waarnemend CEO Blokker Holding, spreekt dan ook van ‘voorzichtige signalen’ dat het beter gaat. “Werken aan herstel voor Blokker blijft een pittig proces waar we ons allen hard voor maken.”
 

De aandeelhouders en de Raad van Commissarissen bevestigen hun vertrouwen in de strategie en de toekomst. De holding benadrukt dat de nodige middelen voor de herstructurering voorhanden zijn: de solvabiliteit was bij het jaareinde 41,0% en de kredietlijn van 485 miljoen euro loopt tot 2021. ”Een transformatie van deze omvang vraagt tijd en Blokker Holding verwacht dat ook 2018 nog met een negatief nettoresultaat zal worden afgesloten.” Over de situatie op de Belgische markt geeft het persbericht geen details.