“Zelfstandige kleinhandel steeds meer in de verdrukking”

“Zelfstandige kleinhandel steeds meer in de verdrukking”

De startnota ‘Winkelen in Vlaanderen’ van de Vlaamse regering uit 2010 heeft het tij nog niet kunnen keren. De beenhouwer en de warme bakker om de hoek, het café op het pleintje en de krantenboer en de zelfstandige modewinkel in het stadscentrum verdwijnen steeds meer uit het straatbeeld.

Bijna 30% meer faillissementen sinds 2008

Bestaande zaken houden er al dan niet gedwongen in groten getale mee op en nieuwe ondernemingen zijn schaars. “Als we er iets willen aan veranderen, moeten we een integraal beleid voeren met aandacht voor mobiliteit, openbare werken, huurbeleid, ruimtelijke ordening, aanpak van leegstand en stadsmarketing”, zegt het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ).


In de eerste acht maanden van 2013 werden in België 1043 faillissementen genoteerd in de sector van de zelfstandige kleinhandel. Dat zijn er bijna 29% meer dan in dezelfde periode van 2008. Bovenop werden 7824 ondernemingen vrijwillig stopgezet. Dat zijn er 59% meer dan de 4920 vijf jaar geleden, zegt het NSZ op basis van cijfers van B-Information (Euro DB).


Die al dan niet gedwongen stopzettingen konden niet worden opgevangen door nieuwkomers. In de eerste acht maanden van 2013 gingen in de sector slechts 1565 ondernemingen van start. Vijf jaar geleden was er nog een instroom met 2047.


“Beleid op maat van de kleinhandel dringend nodig”

“Ondanks mooie beloftes in haar startnota winkelen doet Vlaanderen weinig om die tendens om te keren”, reageert NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. De kleine zelfstandige ondernemers worden steeds meer uit de markt geduwd door de grote baanwinkels langs de invalswegen en door shoppingcentra in de rand van de stad, onder meer omdat meer steden en gemeenten de auto vaker bannen uit de kern.


De nota van de Vlaamse overheid kondigde in 2010 nochtans beleidsinitiatieven aan om het evenwicht tussen de periferie en de stadskern te versterken. Daarnaast voorzag ze ook in maatregelen om de sector van de detailhandel en de lokale besturen die een detailhandelsbeleid willen voeren, te versterken. Maar voorlopig met weinig effecten, volgens het NSZ.


“Indien we binnenkort niet enkel en alleen eenheidsworst willen kopen, is beleid op maat van de kleinhandel dringend nodig”, aldus nog Mattheews.

Tags: