Consumenten weer wat positiever over economie

Consumenten weer wat positiever over economie

Het vertrouwen van de Belgische consument is er in oktober 2015 een beetje op vooruitgegaan: daarbij werd de helft van de terugval uit september weer goedgemaakt.

Minder vrees voor werkloosheid

In september was het vertrouwen van de Belgische consument nog scherp teruggevallen tot het laagste peil dit jaar, uit vrees voor een toename van de werkloosheid. Mogelijk speelden de vele berichten over een tragere groei van de economie in China daar ook een rol in.

 

In oktober herstelde het vertrouwen zich deels: de consument kijkt weer optimistischer aan tegen de evolutie van de algemene economische toestand en de verwachte ontwikkeling van de werkloosheid. De inschattingen van zijn persoonlijke financiële situatie en spaarintenties bleven daarentegen ongewijzigd.

 

Weer boven langetermijntrend

Dit alles zorgde er voor dat de conjunctuurbarometer van de Nationale Bank in oktober afsloot op -8 punten, na in september op -10 punten te hebben gestaan. In juli en augustus kampeerde de aanwijzer op -6 punten en in juni zelfs nog op -2, het beste peil in vier jaar. Met de verbetering zit de barometer weer boven het langetermijngemiddelde van -7 punten voor de periode 1990-2015.

 

Om het consumentenvertrouwen te peilen, voert de Nationale Bank maandelijks een enquête uit bij een wisselende steekproef van 1850 gezinnen. Zij moeten zeggen hoe ze de evolutie van de economie en van de werkloosheid inschatten en wat ze verwachten voor hun persoonlijke financiële situatie en hun spaarvermogen. Dit alles wordt vervolgens samengevat in één cijfer.

Tags: