Gent lanceert visienota voor handelsvestigingsbeleid

Gent lanceert visienota voor handelsvestigingsbeleid

Gent is naar eigen zeggen de eerste centrumstad (die in navolging van het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid van het Vlaams Parlement) een eigen visienota heeft opgesteld voor de toekomst van handelsvestigingen in de stad.

Eerste fase

“Deze visienota is de eerste fase in de ontwikkeling van een nieuw handelsvestigingsbeleid. Een beleid op maat door de steden en gemeenten is recent mogelijk gemaakt door Vlaanderen en dat is cruciaal om de rechtszekerheid voor individuele handelaars, investeerders, projectontwikkelaars en retailers te versterken”, aldus Christophe Peeters, schepen van Middenstand.

 

In de visienota wordt Gent opgedeeld in zes delen, waaronder het kernwinkelgebied van 9000 Gent, de kernwinkelgebieden van de deelgemeenten, baanwinkels, schakelstraten, buurtwinkelgebied en ‘overige gebieden’. Elk gebied heeft zijn eigen doelstellingen: zo moet in het centrum van de stad de kern versterkt worden en wordt er gewerkt aan de verweving van wonen, werken, winkelen en vrije tijd. In gebieden als industriegebieden, havengebied en KMO-zones, zijn horeca en detailhandel dan weer niet toegelaten.

 

De visienota werd alvast goedgekeurd door het college en zal nu voorgelegd worden aan de raad van bestuur van PUUR GENT, dat alle betrokken partijen in Gent samenbrengt. Ook de kleinere handelsverenigingen zullen hun zegje mogen doen. Pas nadien zal een extern bureau aangesteld worden, dat de visienota moet omvormen naar een ruimtelijk, bindend instrumentarium.

 

“Gent is een uitgelezen plek om te ondernemen en te investeren en dat willen we verder versterken in de komende jaren”, besluit schepen Peeters.