"Kringwinkels hebben nood aan meer werknemers"

"Kringwinkels hebben nood aan meer werknemers"

Morgen is het de Dag van de Kringwinkel en die wordt door De Kringwinkels aangegrepen om er op te wijzen dat er dringend extra werknemers moeten worden aangenomen, om zo de OVAM-doelen te halen.

Achter op schema

De Kringwinkels werken al sinds de start met werknemers die ergens anders moeilijk aan de slag kunnen. Die mensen kunnen bij hen dan werkervaring opdoen, zodat ze later kunnen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Daarnaast werd in het Uitvoeringsplan Huishoudelijk afval 2016– 2022 van OVAM vastgelegd dat er tegen 2022 7 kg goederen per persoon hergebruikt moet worden. Door het nijpend tekort aan personeel lijkt die doelstelling momenteel veraf.

 

“Wat 2017 betreft hebben we de volledige cijfers uiteraard nog niet maar het is duidelijk dat we achterlopen op het schema om de milieudoelstelling te halen. De voornaamste parameters zitten nochtans mee: de instroom van goederen stijgt, het aantal winkels stijgt en ook het aantal klanten blijft groeien. Toch is het onmogelijk om dit alles om een goede manier te bolwerken als de nodige mensen ontbreken. Concreet hebben we dringend nood aan 500 nieuwe chauffeurs, kassamedewerkers, magazijniers, winkelbedienden…”, aldus directeur Marleen Vos.

 

Terugverdieneffect

Bij De Kringwinkels wijzen ze er op dat zowel de sociale tewerkstelling als de milieudoelstellingen een aantoonbaar terugverdieneffect hebben voor de samenleving. “De investering in extra tewerkstelling die de sector broodnodig heeft, is geen kost maar een logische en meer dan verantwoorde beleidskeuze. Hergebruik en tewerkstelling zijn rechtstreeks met elkaar verbonden in het concept van de Kringwinkel. Meer hergebruik leidt tot meer tewerkstellingsmogelijkheden en omgekeerd”, staat er te lezen in een persbericht.