Middenveld wil statiegeld op blik en plastic flessen

Middenveld wil statiegeld op blik en plastic flessen

Onder andere Test-Aankoop, Limburg.net en de "Boerinnenbond" KVLV scharen zich achter ‘Statiegeld Alliantie’, een Belgisch-Nederlandse campagne om statiegeld in te voeren op blikjes en plastic flessen: “Er is een duidelijk draagvlak hiervoor.”

Middenveld steunt de campagne

De druk om statiegeld te heffen op blikjes en plastic petflessen neemt toe, ook vanuit de samenleving: uit een enquete die Test-Aankoop uitvoerde bij 1150 Belgen bleek dat twee op de drie voorstander zijn, wat de consumentenorganisatie ertoe brengt zich ook te scharen achter ‘Statiegeld Alliantie’. Dat is een grensoverschrijdende samenwerking van negentien organisaties (vooral uit het middenveld) die ijvert voor statiegeld op blik en plastic flessen.

 

Ook afvalintercommunale Limburg.net en de KVLV steunen de campagne die er komt op initiatief van Recycling Netwerk, een Nederlandse milieuorganisatie die ook in ons land actief is in de strijd tegen zwerfvuil. Volgens de campagnevoerders zou het aandeel van wegwerpverpakkingen van drank met 90% dalen als er statiegeld op ingevoerd wordt.

 

Strijd op het scherp van de snee

De verpakkende industrie in ons land voelt zich echter door de actie geviseerd en wijst op het succes van de blauwe zak als recyclagesysteem. “Absurd”, noemt Fevia het statiegeldsysteem in een persbericht: “Met de blauwe zak beschikken we over een comfortabel systeem dat de Vlaming tijd en geld bespaart en ons nota bene Europees recyclagekampioen maakt.”

 

Gewestelijk milieuminister Joke Schauvliege staat niet weigerachtig tegenover statiegeld, maar geeft de industrie nog tijd tot 2018 om het probleem van zwerfvuil anders aan te pakken. Met zijn campagne wil de Alliantie nu al druk zetten op de politiek om nog in 2018, een verkiezingsjaar, statiegeld in te voeren op plastic- en blikverpakkingen.