Nieuw opleidingstraject stoomt winkelmanagers van morgen klaar

Steff Naessens, Colruyt Kuurne

Een uniek praktijkgericht opleidingstraject winkelmanagement bereidt winkelmedewerkers met potentieel voor op een leidinggevende functie. Retailers als Kwantum, Colruyt en Jack & Jones maken er al gebruik van. 

 

Investering in menselijk kapitaal

Sectorfederatie Comeos wil sterk inzetten op het aanwakkeren van de leercultuur bij werknemers in de retail. Eén van de speerpunten is een nieuw traject in de graduaatsopleiding winkelmanagement van hogeschool VIVES in Kortrijk. Het incompany-traject biedt retailmedewerkers een unieke kans om zich te ontplooien, om hun kennis te verdiepen en om een hogeschooldiploma te behalen. “Ideaal om de stap te kunnen zetten naar een leidinggevende functie,” zegt trainingadviseur Sabien De Mont van Comeos.
 

Concreet omvat het opleidingstraject per academiejaar slechts 21 dagen op de campus in Kortrijk, naast werkplekopdrachten en werkplekleren bij de eigen werkgever. “Na het eerste semester 2020-21 zijn alle studenten en retailers heel enthousiast over de aanpak en de resultaten en gaan ze al op zoek naar nieuwe kandidaat-studenten voor volgend jaar.” Medewerkers die zich kunnen ontwikkelen, zijn een troef binnen elke organisatie: ze leveren niet alleen meer kwaliteit, ze zijn ook gemotiveerder en meer betrokken bij de onderneming. Een echte investering in menselijk kapitaal, dus.

 

Kwantum: “Leren van andere retailers”

Zo denkt ook Anick den Hollander erover. Zij is HR-adviseur en Operations Manager bij Kwantum België. “Als bedrijf zijn we overtuigd van de meerwaarde van dit traject. Cursisten maken kennis met andere retailers, ze leren van elkaar en kunnen de best practices meenemen naar hun eigen filiaal en functie,” zegt ze. Kwantum is van een productgerichte organisatie naar een klant- en verkoopgerichte organisatie gegaan, waardoor je op heel andere manier gaat werken met het winkelpersoneel. “Mede door deze transformatie zijn we gaan inzetten op opleiding en doorgroeitrajecten. Je moet mensen de kans geven zich te ontwikkelen in hun eigen bedrijf. En omdat je niet alles zelf kan doen maken we graag gebruik van de expertise van mensen die er elke dag mee bezig zijn. Voordien moesten we hiervoor naar Nederland, nu genieten we van de opleiding op Belgische bodem!”
 

Margot Tubeeckx, winkelverantwoordelijke bij Kwantum Geel, beaamt: “Ik heb al geleerd hoe ik zelf ben als leidinggevende en hoe ik mijn eigenschappen positief kan omzetten in de praktijk. In gesprekken met de medestudenten zien we hoe andere ketens bepaalde aspecten aanpakken, zoals een winkelbriefing, dat is een grote verrijking. In de winkel werk ik met een jong team en tracht hen inzicht te geven in de financiële cijfers om de impact van hun werk beter aan te voelen, met tastbare voorbeelden. In de graduaatsopleiding bespreken we dan hoe ik dat best aanpak. Ik zie deze opleiding ook als opstap naar hogere functie, als zonemanager bijvoorbeeld. Ik zit niet te wachten op een job achter een bureau, ik sta heel graag tussen de mensen en heb dat nodig.”

 

Colruyt: “Leerproces stopt nooit”

Colruyt beschouwt opleidingen als broodnodig voor het voortbestaan van de onderneming en heeft een bedrijfsinterne opleiding voor toekomstige winkelmanagers. De leerinhouden daarvan stemmen grotendeels overeen met de graduaatsopleiding Winkelmanagement van VIVES. “De tweejarige graduaatsopleiding gaat natuurlijk nog breder en dieper in op bepaalde facetten en dat sprak ons vooral aan,” zegt regiomanager Marleen Claeys. “We zien het als een doorgedreven training van een job waarbij het leerproces nooit stopt, het is een deel van het persoonlijk groeipakket. Een gerant bij ons is al snel verantwoordelijk voor zo'n 40 mensen en dat is een enorme uitdaging. De managers krijgen wel ondersteuning voor veel taken vanuit het hoofdbureau zoals de boekhouding, marketing, klachtenbehandeling... maar het blijft hun winkel, hun team en hun klanten.”
 

Steff Naessens, winkelverantwoordelijke bij Colruyt Kuurne, moest even nadenken toen hij het aanbod kreeg om de opleiding te volgen. “We hebben twee kindjes en mijn vrouw heeft als kinderverzorgster soms moeilijke uren. Mijn regiomanager zag echt potentieel in mij en heeft mij aangemoedigd om de stap te zetten. Het past ook perfect in mijn ambities om door te groeien en ik ben het bedrijf heel dankbaar dat ze mij die kans geeft. Een dag in de week niet op de winkelvloer vraagt ook een reorganisatie van de taken binnen de ploeg. De collega’s gunnen mij dit heel hard en zijn ook betrokken bij het leerproces. Ik heb tijdens de eerste maanden in de opleiding al veel geleerd over hoe ik als leidinggevende nog beter kan communiceren met de medewerkers. We krijgen les van enthousiaste docenten die heel veel voorbeelden geven. Wat ik in deze graduaatsopleiding bijleer gaat veel dieper dan een cursus van een paar dagen. Ik besef meer en meer hoe graag ik dit werk doe en hoe veelzijdig en uitdagend het is. Dat zien buitenstaanders nog te weinig.”

 

Jack & Jones: “Je groeit ook als persoon”

“De incompany graduaatsopleiding is uniek in zijn vorm, er bestaan geen equivalenten voor het opleiden van toekomstige storemanagers,” meent David Van Gansbeke, Country Retail Manager bij Jack & Jones. “In de retail zien we veel kortgeschoolde mensen die in de job gerold zijn en geen opportuniteit hadden om verder te studeren. Bij deze externe opleiding komen ze in contact met andere bedrijven en komen er zaken aan bod die bij ons onder andere functies vallen of waarbij alles in een bredere context geplaatst wordt. De studenten komen tot nieuwe inzichten die ook interessant zijn voor het bedrijf. Voor het programma van het tweede jaar heb ik al veel ideeën voor het projectwerk dat er aankomt, want we kunnen als bedrijf suggesties doen. Ik denk aan het opmaken van een draaiboek voor een winkelopening, of het op punt stellen van de opleidingsplannen van medewerkers met verschillende leervormen. Het zou interessant zijn om dat vanuit een academisch kader te voeden met de expertise die de hogeschool in huis heeft.”
 

“Ik nam als assistent winkelmanager bij mijn vorige werkgever al heel wat taken van shopmanager op. Ik heb altijd alle kansen gegrepen om door te groeien. Dat is net interessant aan de retail: je krijgt  makkelijk intern promotiekansen,” getuigt Lisa Vandenneucker, winkelverantwoordelijke bij Jack & Jones Aalst. “Het eerste luik van de opleiding ging over leiderschap en hoe je daar zelf kan in groeien. Ik kijk al uit naar aspecten als online en offline verkoop en procesdenken in retail. Het contact met klanten via sociale media, chats, klachtenbehandeling… komt ook aan bod. Commerciële vaardigheden en het leren luisteren naar klanten zijn natuurlijk onmisbare onderdelen in de opleiding. We leren technieken om door te vragen: wat verwacht een klant precies van een bepaald product? Door deze opleiding ben ik niet enkel kennis aan het opfrissen, je groeit echt als persoon. Het diploma is een mooie plus.”

 

Neem hier een kijkje voor meer informatie over de graduaatsopleiding winkelmanagement van hogeschool VIVES.