Nieuwe boekhoudregel maakt leningen voor retailers moeilijker

Nieuwe boekhoudregel maakt leningen voor retailers moeilijker

Voor bedrijven die hun boekhouding rapporteren volgens de boekhoudregels van IFRS wordt het in de toekomst moeilijker om leningen te krijgen. Ze zullen geleasete voorwerpen immers moeten inschrijven als schuld en niet langer als kost.

Stijging schuld, daling solvabiliteit

De nieuwe regel is bekend gemaakt door de International Accounting Standards Board en houdt in dat alle leasecontracten als schuld moeten worden geboekt. Tot nu toe mochten bedrijven een deel van die contracten nog inbrengen als kost. Wereldwijd zouden beursgenoteerde bedrijven voor 3.000 miljard aan leasecontracten hebben, waarvan 85 procent buiten de balans wordt gehouden.


Vooral voor bedrijven met veel winkelvastgoed hebben de nieuwe regels grote gevolgen. Voor die bedrijven, vooral retailers, betekent de nieuwe regeling een stijging van de schuld en een daling van de solvabiliteit. Daardoor ontstaat er een ongunstige verhouding tussen schuld en bedrijfsresultaat, wat het moeilijker zal maken om nog leningen te krijgen. Banken kijken immers vooral naar de schuldratio om te bepalen of er al dan niet een lening kan worden afgesloten.


"In een wereld die volledig transparant en rationeel is, zouden de nieuwe leaseregels geen verschil mogen maken. Het is een kwestie van boekhouden. Economisch verandert er niets", zegt Jay Tahtah, partner bij PwC aan de Financiële Telegraaf. "Maar de wereld is niet rationeel. Daarom krijgen bedrijven toch een ander gesprek met hun bank."

Tags: